Veel belangstelling van regio Oost-Brabant voor eerste PGO Meet Up

Op dinsdag 15 mei organiseerde het Regionaal Zorg Communicatie Centrum een Meet Up over alle ontwikkelingen rondom de Persoonlijke Gezondheidsomgeving (PGO). Het was de eerste keer dat er in de regio Oost-Brabant zo’n Meet Up voor zorgverleners en andere geïnteresseerden werd georganiseerd. Tijdens de avond werd er meer verteld over wat er wordt verwacht van zorgverleners, wat er regionaal en landelijk wordt gedaan en hoe het proces tot een PGO er verder uitziet. 

Zo vertelde MedMij meer over de landelijke ontwikkelingen en het afsprakenstelsel wat zij aan het maken zijn. Wat betekent dat voor de zorg maar zeker ook wat juist niet. Vervolgens lichtte het RZCC toe hoe de regionale visie met betrekking tot PGO eruit ziet. Het RZCC zet zich in voor het verduidelijken en realiseren van de landelijke doelstellingen en ondersteunt de zorgverleners daarbij. Daarnaast vormen ze het kennisnetwerk rondom PGO, waar zorgorganisaties met al hun vragen terecht kunnen.

Aan het einde van het plenaire gedeelte gaven twee verschillende PGO’s, Quli en PatientsKnowBest, een inkijkje in de mogelijkheden en de meerwaarde van een PGO. De geïnteresseerde aanwezigen konden vervolgens naar één van de verdiepende workshops van deze PGO’s, waarin zij demonstraties gaven. Quli is een PGO dat zes jaar geleden door vijf zorgorganisaties is opgericht om burgers zelf regie te geven. PatientsKnowBest (PKB) is een patiënt-gestuurd elektronisch medisch dossier en is nu al beschikbaar voor 5,5 miljoen Britten en is sinds kort ook in Nederland beschikbaar.

De Meet Up was bedoeld voor alle bestuurders en directies van ziekenhuizen, VVT’s, zorggroepen en GGZ, alle huisartsen en apothekers in Oost-Brabant. Maar ook andere partnerorganisaties van RZCC, voor wie dit onderwerp relevant is, sloten aan.

Komend jaar zal het RZCC meerdere, soortgelijke Meet Ups organiseren waarbij de doelgroep goed geïnformeerd wordt over mogelijkheden, onmogelijkheden en ontwikkelingen. Ook kunnen zorgverleners aangeven in hoeverre ze bij het vervolg van het regionale PGO-proces betrokken willen zijn; als koploper of juist als volger.

Voor meer informatie over PGO, vragen of deelname aan het proces, kan contact worden opgenomen met RZCC via pgo@rzcc.nl.

 

Bekijk hier de presentatie van RZCC.
Bekijk hier de presentatie van MedMij.
Bekijk hier de presentatie van Quli.
Bekijk hier de presentatie van PatientsKnowBest.