15 mei – Meet Up RZCC – Persoonlijke Gezondheidsomgeving

Op dinsdag 15 mei organiseert het Regionaal Zorg Communicatie Centrum een Meet Up over alle ontwikkelingen rondom de Persoonlijke Gezondheidsomgeving (PGO). Wat wordt er van u als zorgverlener verwacht? Wat wordt er regionaal én landelijk gedaan? En hoe ziet het proces er verder voor u uit? 

Tijdens deze bijeenkomst informeren we u over alle relevante ontwikkelingen rondom PGO. MedMij vertelt meer over de landelijke ontwikkelingen en wat er verwacht wordt van zorgverleners, RZCC licht toe hoe zij u als zorgverleners daarbij ondersteunen en wat er regionaal wordt gedaan. Daarnaast zullen twee verschillende PGO-leveranciers een korte demonstratie geven om te laten zien welke mogelijkheden een PGO de patiënten biedt. Ook heeft u tijdens deze Meet Up de mogelijkheid om aan te geven in hoeverre u bij het vervolg van het PGO-proces betrokken wilt zijn; bijvoorbeeld als koploper of juist als volger.

De Meet Up vindt plaats in het Conferentiecentrum van GGzE op Landgoed de Grote Beek (Grote Beekstraat 26, Eindhoven) en duurt van 17.30 uur tot 20.00 uur. Deelname is gratis.

Programma:
17.30 uur – 18.00 uur inloop met soep & broodjes
18.00 uur – 18.10 uur Welkom en introductie RZCC
18.10 uur – 18.40 uur MedMij over landelijke ontwikkelingen PGO
18.40 uur – 19.00 uur RZCC over regionale aanpak
19.00 uur – 19.15 uur Toelichting door PGO 1: Quli
19.15 uur – 19.30 uur Toelichting door PGO 2: PatientsKnowBest
19.30 uur – 20.00 uur Afsluiting RZCC en aangeven deelname door aanwezigen

*Optioneel: 20.00 – 20.45 uur: verdiepende workshop Quli en Patients Know Best

Quli is een PGO dat zes jaar geleden door vijf zorgorganisaties is opgericht om burgers zelf regie te geven. Wilt u in 30-40 minuten zelf ervaren hoe het is om met een PGO te werken? Neem dan deel aan de Quli Deepdive / workshop waarbij u zelf aan de slag kunt.

PatientsKnowBest (PKB) is een patiënt-gestuurde elektronisch medisch dossier en is nu al beschikbaar voor 5,5 miljoen Britten. PKB kan meer dan 100 wearables en apps koppelen en is sinds kort ook in Nederland beschikbaar. In deze verdiepende workshop licht PKB de uitgebreide mogelijkheden toe. 
Aanmelden
U kunt zich hier aanmelden voor de Meet Up. Collega’s voor wie deze bijeenkomst ook relevant is zijn natuurlijk ook van harte welkom en kunnen zich tevens via de link aanmelden.

Voor wie is deze Meet Up bedoeld? 
Deze Meet Up is bedoeld voor alle bestuurders en directies van ziekenhuizen, VVT’s, zorggroepen en GGZ, alle huisartsen en apothekers in Oost-Brabant. Ook andere partnerorganisaties van RZCC, voor wie dit onderwerp relevant is, zijn van harte welkom.

Heet u een vraag over deze uitnodiging? Neem dan contact met ons op via mail of telefoon:
pgo@rzcc.nl
040-2393003