RZCC

Disclaimer

Disclaimer • RZCC

RZCC behoudt het recht voor wijzigingen aan te brengen in deze disclaimer. Wij adviseren dan ook deze disclaimer regelmatig te raadplegen.

Website

Op deze website vind je activiteiten en diensten van het Regionaal Zorg Communicatie Centrum (RZCC).

Ondanks het zorgvuldig samenstellen van de gegevens en inhoud van deze website, kan het voorkomen dat de gegevens niet (meer) volledig zijn of niet (meer) juist. RZCC accepteert geen enkele aansprakelijkheid voor schade ontstaan door het gebruik van, of door informatie aangeboden door, of door het niet bereikbaar zijn van de website, of door onvolledigheid op welke manier dan ook.

Met de groots mogelijke zorg probeert RZCC haar website te beschermen tegen ongewild bezoek van buitenaf door virussen en/of personen. RZCC accepteert geen enkele aansprakelijkheid bij eventuele inbreuk door derden op haar website.

Op deze website staan links naar andere websites. Deze worden niet beheerd door RZCC en wij zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud hiervan.

Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van RZCC is het de gebruiker van deze site niet toegestaan om de informatie op deze website zoals teksten, afbeeldingen of informatie in enig andere vorm, te verveelvoudigen of openbaar te maken.

Voor vragen over en reacties op de inhoud van deze website kun je ons bereiken op info@rzcc.nl.

 

E-mail

RZCC hecht veel belang aan een zorgvuldige opstelling en verzending van haar e-mailberichten. De informatie verzonden in e-mailberichten inclusief de bijlage(n) is vertrouwelijk en is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde van deze berichten. Ook het vermenigvuldigen, openbaar maken, verstrekken en/of verspreiden van deze informatie is niet toegestaan. Indien een e-mail bericht niet juist geadresseerd is, wordt de afzender verzocht RZCC op de hoogte te stellen over de onjuiste adressering of ontvangst en het desbetreffend e-mail bericht, met inbegrip van eventuele bijlagen, uit haar systeem te wissen. RZCC staat niet in voor de juiste, volledige en tijdige overbrenging van de inhoud van de verzonden e-mail. RZCC aanvaard geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met risico’s verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten, zoals schade door virussen.