Werken bij RZCC

RZCC heeft op dit moment geen vacatures, maar een open sollicitatie nemen wij graag in behandeling. U kunt deze richten aan Mireille Wolleswinkel en sturen naar info@rzcc.nl.

Over ons

Het RZCC is het regionaal zorgcommunicatiecentrum en hét aanspreekpunt voor zorgcommunicatie in de regio Zuidoost-Brabant. Het RZCC heeft als missie het verhogen van de kwaliteit van patiëntenzorg in de regio door het initiëren, faciliteren en stimuleren van elektronische informatie-uitwisseling tussen zorgverleners onderling en tussen zorgverleners en de patiënt. Het RZCC optimaliseert communicatie tussen de zorgverleners in Zuidoost-Brabant door de zorgverleners met elkaar te verbinden. Ook zet het RZCC zich in om burgers eigenaarschap te geven over de eigen gegevens. In het realiseren van deze doelen faciliteert RZCC meer dan 3 miljoen zorgcommunicatie-uitwisselingen op jaarbasis.