LSP – Gebruiken

VZVZ heeft voor de verschillende informatiesystemen van huisartsen en apotheken informatiekaarten en trainingen beschikbaar gesteld, die u ondersteunen om het LSP te kunnen gebruiken. Deze staan gesorteerd per informatiesysteem op de website van VZVZ. Op deze pagina kunt u vinden hoe u toestemming kunt registreren, hoe u patiëntgegevens kunt afschermen en hoe u uit uw patiëntenbestand een selectie kunt tonen van kwetsbare patiënten die nog geen opt-in hebben gegeven.

(Nog) niet van alle zorginformatiesystemen zijn voor alle aspecten van het LSP informatiekaarten en trainingen beschikbaar. Heeft u vragen over uw zorginformatiesysteem, neem dan contact op met uw ICT-leverancier.

Op deze webpagina van VZVZ kunt u alle handleidingen en trainingen vinden van diverse informatiesystemen.