RZCC

LSP – Gebruiken

VZVZ stelt materiaal beschikbaar om u te ondersteunen bij het gebruik van het Landelijk Schakelpunt (LSP).

Ga naar de website aorta-lsp.nl van VZVZ. Kies hier het juiste pictogram, bijvoorbeeld ‘Huisartsenpraktijken’. Klik vervolgens in het Submenu op ‘Ondersteuning’. Hier vindt u onder meer trainingen, promotiemateriaal en informatiekaarten.

(Nog) niet van alle zorginformatiesystemen zijn voor alle aspecten van het LSP trainingen en informatiekaarten beschikbaar. Heeft u vragen over uw zorginformatiesysteem? Neem dan contact op met uw ICT-leverancier.