RZCC

ZorgDomein

RZCC organiseert de regionale afstemming van de verwijsapplicatie ZorgDomein.

Bijna 3500 verwijzende organisaties in de regio Zuidoost-Brabant zorgen jaarlijks voor ongeveer 1,5 miljoen verwijzingen waarvan 900.000 voor laboratoriumonderzoek, ruim 300.000 voor medisch inhoudelijke consulten en ruim 200.000 voor overige diagnostiek, zoals radiologie. Zorgverleners werken op die manier samen aan het uitwisselen van digitale en kwalitatief hoogstaande patiëntinformatie. RZCC zorgt voor de stroomlijning van dit proces en streeft naar verdere optimalisering van de functionaliteit, het gebruik en de samenwerking op het gebied van digitale gegevensuitwisseling. Met als doel verhoging van de kwaliteit van zorg en de service aan de patiënt.

De diensten die RZCC uitvoert met betrekking tot het digitaal verwijzen en aanvragen via ZorgDomein bestaan uit:
• het gebruik van het digitaal verwijzen bevorderen
• verbeteren van kwaliteit en efficiency
• ondersteunen (nieuwe) gebruikers
• advies
• contact met de leverancier(s)
• de regionale inkoop en contractbeheer faciliteren

Wil je weten wat ZorgDomein voor jou kan betekenen? Bel ons gerust via 040 – 239 30 00 en kies voor optie 3, of stel je vraag per mail via info@rzcc.nl.