RZCC

Landelijk Schakelpunt (LSP)

Het Landelijk Schakelpunt (LSP) biedt zorgverleners de mogelijkheid om via een beveiligd netwerk medische gegevens elektronisch uit te wisselen met andere zorgverleners. Gegevens die op dit moment via het LSP worden uitgewisseld tussen huisartsen, huisartsenposten, apotheken en ziekenhuizen zijn:

– Medicatiegegevens, waaronder verstrekte medicatie en medicatiebewaking.
– Huisartswaarneemgegevens, waaronder de professionele samenvatting van het huisartsdossier en het waarneemretourbericht.
– Vooraankondiging van recepten (van ziekenhuis of GGZ-instelling naar de apotheek)

Medische gegevens worden niet centraal opgeslagen in het netwerk van het LSP. Ze blijven bij de bron: het dossier bij de huisarts of apotheker.

Rol RZCC
RZCC heeft een faciliterende rol bij de implementatie van het LSP in de regio Zuidoost-Brabant. In de eerste fase heeft het RZCC alle huisartsen en apothekers in de regio ondersteund bij het aansluiten en aanmelden van patiënten bij het LSP. Nu dat voor de meeste zorgverleners is geregeld, zet het RZCC zich in om het gebruik van het LSP te optimaliseren. Dit gebeurt in samenwerking met VZVZ, bijvoorbeeld door de kwaliteit van de LSP-keten te borgen en zorgverleners en ICT-leveranciers te ondersteunen bij het uitvoeren van ketentesten. Zo blijkt uit deze testen dat zorgverleners die gebruik maken van het LSP nog te vaak worden geconfronteerd met bevindingen nadat (nieuwe versies van) informatiesystemen in productie zijn genomen. Of dat oplostijden van geconstateerde bevindingen te lang zijn.

Om dit soort uitdagingen op te lossen, brengt het RZCC, samen met VZVZ en andere RSO’s in Nederland, alle interoperabiliteitsproblemen in kaart en worden er verbeteracties uitgevoerd. Verder communiceert RZCC over de ontwikkelingen rondom het LSP met zorgverleners en vormen zij een informatiepunt waar zorgverleners uit de regio met al hun vragen naartoe kunnen.

Heeft u hierover een vraag? Neem dan contact met ons op via lsp@rzcc.nl.