RZCC

Privacy

Privacyverklaring • RZCC

Dit is de privacyverklaring van het Regionaal Zorg Communicatie Centrum (RZCC). In deze verklaring zetten wij uiteen hoe wij omgaan met persoonsgegevens die wij verkrijgen. RZCC respecteert je privacy en draagt er zorg voor dat de informatie die je ons verschaft vertrouwelijk behandeld wordt. Wij gebruiken je gegevens uitsluitend om je op de hoogte te houden van onze activiteiten en diensten en om onze diensten zo soepel mogelijk te kunnen uitvoeren. Wij stellen je gegevens niet ter beschikking aan derden.

1. Verzamelen van gegevens

Als je participant wordt van RZCC, via RZCC een dienst afneemt of als je je inschrijft voor de RZCC-nieuwsbrief, ga je akkoord met de manier waarop RZCC je gegevens verwerkt zoals beschreven op deze pagina.

2. Participant RZCC

Wanneer je participant bent of wordt van RZCC ga je een overeenkomst aan met ons. De gegevens die we dan verwerken zijn noodzakelijk voor de uitvoering van deze overeenkomst.

We verwerken hiervoor de volgende gegevens:

Naam zorgonderneming/contactpersoon,

Facturatieadres,

Mailadres,

En het telefoonnummer van de zorgonderneming.

Als je aangeeft geen participant meer te willen zijn, verwijderen wij je gegevens uit onze database en krijg je geen uitnodigingen meer voor deelname aan programma’s, projecten en/of evenementen. Ben je geabonneerd op onze nieuwsbrief? Dan kun je je hiervoor – desgewenst – zelf uitschrijven. Dit kan via de afmeldlink in de nieuwsbrief of door een mail te sturen naar info@rzcc.nl.

3. RZCC-nieuwsbrief

Indien je je inschrijft voor de RZCC-nieuwsbrief geef je ons toestemming voor het verwerken van de volgende gegevens:

Naam,

E-mailadres.

In de nieuwsbrief is een link opgenomen waarmee je je kunt afmelden. Je gegevens zullen dan verwijderd worden uit de nieuwsbrieflijst.

 

4. ZorgMail

RZCC is regiopartner van ZorgMail in de regio. Dit houdt in dat RZCC facturen stuurt ten behoeve van ZorgMail naar de klanten van ZorgMail in de RZCC-regio. RZCC verwerkt geen en heeft geen inzage in de gegevens die verzonden worden bij het gebruik van ZorgMail.

We verwerken hiervoor de volgende facturatiegegevens:

Naam zorgonderneming/contactpersoon,

Facturatieadres,

E-mailadres,

En het telefoonnummer van de zorgonderneming.

Zonder deze gegevens kan RZCC geen factuur versturen en kan de afnemer van ZorgMail geen gebruikmaken van deze dienst.

De gegevens die door Enovation aan het RZCC ter beschikking worden gesteld, worden bewaard zolang je een actieve gebruiker bent van het product ZorgMail. Indien je je abonnement op ZorgMail beëindigt, zullen je gegevens verwijderd worden zodra de laatste factuur is voldaan.

 

5. Websites derden

De RZCC-website bevat links naar andere websites. Deze websites horen niet bij het domein rzcc.nl. RZCC is op geen enkele wijze verantwoordelijk voor het privacy- en cookiebeleid van websites die door middel van links met deze site zijn verbonden. Wij raden je aan de privacyverklaring van de betreffende websites te lezen alvorens je gebruik van deze websites gaat maken.

6. Inzage en wijzigen van uw gegevens

Je kunt je gegevens op elk gewenst moment inzien, corrigeren of verwijderen. Neem hiervoor contact met ons op.

Vind je dat wij je persoonsgegevens onrechtmatig hebben gebruikt? Dan kun je een klacht bij ons indienen, zodat we dit kunnen oplossen. Als we er niet samen uitkomen, kun je je wenden tot de Autoriteit Persoonsgegevens.

 

7. Wijzigingen privacyverklaring

Deze privacyverklaring gaat in op 25 mei 2018, RZCC behoudt zich het recht wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring.

 

8. Contactgegevens

RZCC is gevestigd in Microlab, aan de Kastanjelaan 400, 5616 LZ Eindhoven. Te bereiken via info@rzcc.nl.