LSP – Opt-in en voorlichting

Medische gegevens mogen alleen via het LSP worden gedeeld als daar uitdrukkelijk toestemming voor is gevraagd (opt-in). Toestemming vragen kan schriftelijk en mondeling. U bent wel verplicht de verkregen toestemming vast te leggen in uw zorginformatiesysteem, evenals de datum waarop de toestemming is gegeven. U zorgt daarmee voor aantoonbaarheid van de toestemming. De plicht tot registratie in het dossier geldt ook als de patiënt aangeeft de toestemming in te willen trekken of geen toestemming geeft. Bekijk voor veelgestelde vragen met betrekking tot opt-in deze pagina van VZVZ.

Toestemming vragen

VZVZ heeft toestemmingsformulieren ontworpen waarmee u de opt-in van de patiënt kunt vastleggen. Voor kinderen onder de 12 jaar geldt dat de ouder of voogd het formulier moet ondertekenen. Voor kinderen van 12 tot 16 jaar die toestemming willen geven, moet zowel de ouder of voogd als het kind een handtekening zetten. Kinderen vanaf 16 jaar mogen zelf toestemming geven:

Toestemmingsformulier
– Toestemmingsformulier gecombineerd (toestemming voor meerdere zorgverleners, bijv. huisarts en apotheek)
Toestemmingsformulier bij wettelijke vertegenwoordiging

 

Hieronder vindt u diverse handreikingen van VZVZ die u kunnen helpen bij het vragen van toestemming aan de patiënt:
Schema toestemming vragen aan patiënten
Factsheet toestemming vragen en verwerken

Voorlichtingsmateriaal

VZVZ heeft diverse voorlichtingsmaterialen ontworpen waarmee zorgverleners hun patiënten kunnen voorlichten over het digitaal uitwisselen van medische gegevens. Zoals folders, brochures en posters. De verschillende materialen zijn hier en hier te bekijken. Het standaard materiaal kan kosteloos worden besteld via de VZVZ Bestelpagina. \Voor gepersonaliseerd materiaal betaalt u een tegemoetkoming in de kosten.

Naast het drukwerk, heeft VZVZ ook digitale banners beschikbaar waarmee u op uw website aandacht kunt geven aan het geven van toestemming. Deze kunt u hier vinden:
Banner 200 x 162 pixels
Banner 340 x 276 pixels
Ook zijn er voorlichtingsfilmpjes (Het LSP op de huisartsenpost, Het LSP in de apotheek, Het LSP in het ziekenhuis) beschikbaar, die u op het wachtkamerscherm of op uw website kunt gebruiken. De filmpjes zijn ook ondertiteld beschikbaar. Stuur een e-mail naar communicatie@vzvz.nl om de downloadversie van de filmpjes te ontvangen.