Wie zijn wij

Sinds 1 januari 2022 wordt RZCC bestuurd door directeur-bestuurder Mireille Wolleswinkel.

Zij legt verantwoording af aan een raad van toezicht, bestaande uit:

Om de zorgaanbieders meer vanuit hun participantenrol bij het beleid en de besluitvorming te betrekken, komt er een bestuurlijke adviesraad, de Participantenraad, die advies geeft en daarnaast op enkele onderwerpen ook goedkeuring moet verlenen. De leden van de Participantenraad worden in de eerste maanden van 2022 benoemd door de directeur-bestuurder.

Om de Participantenraad te adviseren over IT-diensten en de IT-projectenportfolio van RZCC wordt er een Adviesraad Informatievoorziening aangesteld. Deze adviesraad wordt samengesteld uit leden van het CIO Platform Zuidoost-Brabant.

De dagelijkse werkzaamheden van RZCC worden uitgevoerd door vijf medewerkers. Zij zorgen ervoor dat de projecten worden uitgevoerd, de diensten worden aangeboden en kennis wordt gedeeld. De medewerkers van RZCC zijn:

  • Mireille Wolleswinkel – Directeur-bestuurder
  • Angélique van der Veer – Programmamanager
  • Pleun Kleintjes – Junior projectleider
  • Anne Koop – Projectleider
  • Renée Broomans – Officemanager
  • Bauke Gijsbers – Communicatiemedewerker

Wil je meer weten over de bestuurlijke omvorming van RZCC in 2022? Klik dan hier.