RZCC

Zorgmail

RZCC is regiopartner van Enovation en aanspreekpunt voor alle zorgverleners in de regio Zuidoost-Brabant voor het product ‘ZorgMail‘.

ZorgMail faciliteert het intercollegiaal informeren van zorgverleners met data uit het eigen informatiesysteem, zoals laboratorium- en radiologieberichten, specialistenbrieven, ontslag- en mutatieberichten, receptberichten en rapportages. De aangeboden patiëntinformatie kan met één druk op de knop gekoppeld en opgenomen worden in het eigen informatiesysteem. Hierdoor hoeft de ontvanger niet op zoek te gaan naar de informatie, maar krijgt deze door de verzender op de juiste manier aangeboden.

ZorgMail wordt gebruikt door alle disciplines in de zorgsector zoals ziekenhuizen, huisartsenposten, diagnostische- en zelfstandige behandelcentra, verpleeg- en verzorgingshuizen, GGZ- en GGD-instellingen, apotheken, huisartsen, paramedici en verloskundigen. Vrijwel alle informatiesystemen zijn aan ZorgMail te koppelen.

De diensten die RZCC voor de regio uitvoert met betrekking tot ZorgMail bestaan uit:
• Telefonische helpdesk, 1e lijns en 2e lijns
• Ondersteunen (nieuwe) gebruikers
• Onafhankelijk advies
• Contact met de leverancier(s)
• Het regionale inkoop- en contractbeheer faciliteren

Wil je een idee krijgen van de kosten van het gebruik van ZorgMail, wil je je aanmelden bij ZorgMail of wil je meer of persoonlijke informatie? Bel naar RZCC via 040 – 239 30 00 en kies voor optie 3, of stel je vraag per mail via info@rzcc.nl.