RZCC

Kapstok

IZA, Wegiz, VIPP, BGZ, eOverdracht. Er gebeurt veel op het gebied van digitale gegevensuitwisseling in de zorg. Hoe hangen al die afkortingen, digitaliseringsprogramma’s, de Wet elektronische gegevensuitwisseling in de zorg (Wegiz) die op 1 juli 2023 is ingevoerd en het Integraal Zorgakkoord (IZA) nu precies samen? RZCC dook in de materie. We hebben alles overzichtelijk als kapstok bij elkaar gezet in een document dat een goed beeld geeft van de tijdlijnen en de programma’s en projecten die nu al inspelen op digitalisering in de zorg.

De kapstok heeft ons een goed beeld gegeven van waarop we ons de komende tijd kunnen richten. De meest actuele versie kun je hier in pdf downloaden:
kapstok (versie 2)
generieke functies (versie 1).
Wil je de kapstok printen? Dan adviseren wij dat op A3-formaat te doen.