RZCC ontvangt NEN 7510-, ISO 27001- en MedMij-certificering

Belangrijke stap voor RZCC bij ondersteuning veilige digitale uitwisseling van gegevens vanuit zorgaanbieders

Bij RZCC staat veiligheid bij gegevensuitwisseling voorop. Daarom hebben wij het afgelopen jaar geïnvesteerd informatiebeveiliging in de zorg. Na het succesvol doorlopen van audits voor de ISO 27001, NEN 7510 en MedMij, heeft RZCC zich deze week officieel gecertificeerd voor deze normen. Een mooie mijlpaal voor onze organisatie en voor al onze partners in de keten die met ons samenwerken voor veilige uitwisseling van zorgdata.


Samen bouwen aan een veilige zorginfrastructuur in de regio

De certificeringen zijn een belangrijke onderdeel voor het RZCC om het nieuwe platform Stackr, als regionale zorginfrastructuur in te zetten als Dienstverlener Zorgaanbieder (DVZA) voor zorgaanbieders. In die rol bouwt RZCC verder aan een veilig netwerk, zowel als het gaat om uitwisseling van medische gegevens tussen zorgaanbieders onderling als bij de uitwisseling van medische gegevens tussen zorgaanbieders en burgers. Privacy & Security Officer Evi van der Linden licht het belang van de certificeringen verder toe. ‘Bij RZCC hechten we veel waarde aan privacy en informatiebeveiliging. Dat we dit nu, na het doorlopen van de audit voor de ISO 27001, NEN 7510 en MedMij, aan kunnen tonen is als kers op de taart. Een mooi uitgangspunt om de uitwisseling van zorgdata in de regio nog veiliger te maken.’

 

 

 


Over NEN 7510 en ISO 270001

De NEN 7510 is dé norm en standaard voor informatiebeveiliging voor de zorgsector in Nederland. De norm is gebaseerd op de Code voor Informatiebeveiliging. Met de ISO 27001 certificering voldoet RZCC aan alle eisen rondom bescherming van persoonsgegevens en het treffen van maatregelen tegen informatiebeveiligingsrisico’s. Zo kunnen wij samen verder bouwen aan veilige en efficiënte uitwisseling van zorgdata in de regio.

 

Over MedMij
MedMij is de Nederlandse standaard voor het veilig uitwisselen van gezondheidsgegevens tussen zorgprofessionals en zorggebruikers. Deze uitwisseling vindt plaats via een PGO, een persoonlijke gezondheidsomgeving. Hiermee kunnen zorggebruikers hun gezondheidsgegevens op één plek inzien, beheren en delen. Door het MedMij-label werkt RZCC vanaf nu officieel volgens het MedMij-afsprakenstelsel en zijn wij DVZA-MedMij gecertificeerd. Dit betekent dat RZCC in de rol van Dienstverlener Zorgaanbieder(DVZA) ervoor zorgt dat jij er als zorgaanbieder van bent verzekerd dat gezondheidsinformatie op een veilige manier beschikbaar wordt gesteld. Komend jaar starten wij hierin een aantal unieke projecten in de regio. Daarover lees je binnenkort meer!

 

Wil je meer weten over onze certificering en de manier waarop wij jou als Regionaal Zorgcommunicatie Centrum kunnen helpen bij de veilige uitwisseling van gegevens? Neem dan gerust contact met onze Privacy & Security Officer, Evi van der Linden. Stuur een e-mail naar evi.vander.linden@rzcc.nl