Betere uitwisseling zorgdata kwetsbare ouderen Zuidoost-Brabant

Succesvolle samenwerking huisartsen en RZCC in programmalijn Precies!

Precies! is een uniek programma voor het verbeteren van zorg voor kwetsbare ouderen in de regio Zuidoost-Brabant. Het is ontstaan vanuit de behoefte om de grootste knelpunten in de zorg voor ouderen aan te pakken. Knelpunten bekeken vanuit het perspectief van de ouderen. Het programma wordt gedragen door meer dan 25 organisaties in de regio en één van de acht speerpunten is het delen en uitwisselen van informatie. Zowel tussen zorgaanbieders onderling als tussen zorgaanbieders en zorgbehoevende ouderen in Zuidoost-Brabant. RZCC heeft hierin dit jaar intensief samengewerkt met Precies! en huisartsenposten in de regio. Hierdoor zijn er grote stappen gezet op het gebied van (toestemming voor) uitwisseling van zorgdata via het Landelijk Schakelpunt (LSP). Belangrijkste resultaten: een toename van de opt-in registratie, een hoger percentage bevragingen van het LSP en een betere registratie van de levenseinde wensen van kwetsbare ouderen.

Landelijk Schakelpunt centraal in programmalijn Gedeelde Clientinformatie
Het Landelijk Schakelpunt is een essentiële zorginfrastructuur voor uitwisseling van zorgdata tussen zorgverleners. Het LSP kan worden gebruikt om 24 uur per dag en 7 dagen in de week gegevens in te zien van cliënten. Zeker in het geval van kwetsbare ouderen is de volledigheid van gegevens erg belangrijk voor het mogelijk maken van passende en efficiënte zorg. In deze programmalijn is daarom dit jaar gewerkt aan de volgende punten:

  • Gebruik van het LSP door huisartsen en triagisten
  • Het bevorderen van de opt-in toestemming voor het gebruik van het LSP
  • Eenduidige Registratie Advanced Care Planning (levenseinde wensen)

Behaalde resultaten

Gebruik van het LSP door huisartsen en triagisten op de post stijgt naar 63%

Het afgelopen jaar is het gebruik van het LSP op de huisartsenpost SHoKo sterk verbeterd. Door interne acties en werkafspraken te maken is het gebruik van het LSP met bijna 50% gestegen. Dit is ook gebleken uit de jaarcijfers. In het jaar 2019 werd bij 15% van de consulten via het LSP succesvol bevraagd. In 2020 werd bij 63% van de consulten het LSP succesvol bevraagd.

In samenwerking met Precies! en huisartsenposten is RZCC dieper gedoken in de ervaringen in de praktijk om ook in 2021 verder te kunnen helpen. Hieruit blijkt dat artsen het belang onderstrepen van het gebruik van het LSP, vooral op de huisartsenpost. ‘Met name op de huisartsenpost is het erg fijn een medisch dossier te kunnen inzien, want hier heb je vaak te maken met mensen van wie je de achtergrond niet kent. Wel hebben we gemerkt dat mensen vaak wat huiverig zijn voor het LSP. Het is daarom belangrijk dat burgers weten dat het LSP alleen kan worden gebruikt door de behandelend zorgverlener en gegevens nooit met externen worden gedeeld. Wat betreft het gebruik van het LSP door assistenten moeten we nog stappen maken. Zij kunnen namelijk door ontbrekende autorisatie niet altijd gegevens inzien. Dat is niet praktisch.’ Aldus huisarts Henk van der Sluijs, werkzaam in zijn eigen praktijk en op de huisartsenpost SHoKo in Veldhoven. Mede op basis van de bevindingen van huisartsen is er voor 2021 een plan uitgewerkt met daarin focus op het informeren van de burger over het toestemming geven voor het gebruik en de veiligheid van het LSP.

 

Van tijdelijke Corona opt-in tot permanente toestemmingsregistratie

Tijdelijke Corona opt-in
Kom je als patiënt op de huisartsenpost of spoedeisende hulp, dan kan de dienstdoende arts het dossier opvragen, via het LSP, bij de eigen huisarts. Hiervoor dien je als patiënt toestemming (opt-in) te geven. Met de huidige pandemie is echter sprake van een Corona toestemming (Corona opt-in). Wanneer een patiënt langskomt op de huisartsenpost wordt hier nu gevraagd of het dossier bekeken mag worden en bij akkoord krijgen artsen tijdelijk direct een samenvatting van het dossier bij de huisarts. Dit zorgt ervoor dat gegevens van patiënten die  geen actieve toestemmingskeuze hebben gemaakt bij de eigen huisarts, toch opvraagbaar zijn via het LSP. Zo krijgen artsen beter inzicht in de medische achtergrond en kunnen zij snel en goed behandelen.

Permanente toestemmingsregistratie kwetsbare ouderen
De Corona opt-in is tijdelijk en komt in de toekomst te vervallen. Voor het permanent beschikbaar stellen van medische gegevens via het LSP is actieve toestemmingregistratie, ook van kwetsbare ouderen, een grote noodzaak. Daarom is er dit jaar samengewerkt met huisartsen om deze groep de toestemming te laten registreren. De toestemmingsregistratie is toegenomen, mede dankzij tips & tricks die in dit programma van Precies! zijn gedeeld met huisartsen en praktijkondersteuners om patiënten bewust te maken van het belang van de registratie. ‘De tijdelijke Corona Opt-in heeft ons meer dan ooit laten zien hoe fijn het is om op grote schaal gegevens van kwetsbare ouderen via het LSP in te kunnen zien. Niet alleen in de huisartsenpraktijk maar juist ook op de huisartsenpost helpt dit bij het stellen van een correcte diagnose. Het is belangrijk dat we door deze campagne na het wegvallen van de tijdelijke opt-in, ook medische gegevens kunnen blijven inzien via het LSP.’ Aldus Pleun Kleintjes, Coördinator LSP en Zorgmail bij RZCC.

 

Registratie Advanced Care Planning stijgt naar 51% bij deelnemende zorggroepen
De registratie van de levenseinde wensen van kwetsbare ouderen is een belangrijk en tegelijkertijd gevoelig onderwerp. Het vastleggen van deze wensen in het HIS, de zogenoemde Advanced Care Planning (ACP), maakt mogelijk dat ouderen de zorg krijgen die zij wensen wanneer zij (ernstig) ziek worden. Binnen deze programmalijn van Precies! is onderzoek gedaan naar de registratie én informatie gedeeld met huisartsen en praktijkondersteuners. Uit het onderzoek én uit de interviews met huisartsen is gebleken dat er binnen de praktijken verschillende richtlijnen worden toegepast voor de registratie van ACP voor kwetsbare ouderen. Door de informatie die is gedeeld binnen dit programma, met daarin afspraken over de vastlegging van het ACP, zijn er mooie resultaten geboekt. Waar begin dit jaar de ACP voor 30% van de kwetsbare ouderen correct was vastgelegd in het HIS, is dit percentage in het derde kwartaal van 2020 gestegen naar 51% bij de drie deelnemende zorgroepen. ‘Het tijdig bespreekbaar maken van het levenseinde én het vastleggen van de wensen van kwetsbare ouderen zijn essentieel om passende zorg te bieden. Mooi om te zien hoe we hier in deze regio een bijdrage hebben kunnen leveren aan eenduidige registratie, vastlegging en het delen van deze informatie.’ Aldus Wendy van Loo, Projectleider bij Precies!

 

Precies! en RZCC in 2021
Het RZCC en Precies! zullen ook komend jaar in samenwerking met huisartsenpraktijken, huisartsenposten en zorggroepen werken aan de veilige uitwisseling van zorgdata voor beter passende zorg voor kwetsbare ouderen. Ben je alvast benieuwd wat wij gaan doen of heb je een vraag? Wij helpen graag! Neem contact op met Pleun Kleintjes, Coördinator LSP en Zorgmail bij RZCC,  of Wendy van Loo, Projectleider Gedeelde Cliëntinformatie bij Precies! E-mail: pleun.kleintjes@rzzc.nl of W.vanloo@pozob.nl.

Lees hier alles over Precies!

 

Relevant nieuws:
Een enquête, afgenomen door RZCC onder meer dan 75 huisartsen in Oost Brabant, liet zien dat ruim 50% van de huisartsen wekelijks of zelfs dagelijks gebruikt maakt van het LSP. Lees hier het nieuwsbericht met daarin de belangrijkste uitkomsten.