RZCC onderzoekt gebruiksvriendelijkheid LSP bij huisartsen in de regio

Ruim 75 huisartsen uit Oost Brabant hebben de afgelopen 4 maanden meegewerkt aan een onderzoek naar het gebruik van het Landelijk Schakelpunt (LSP). De enquête, die is opgesteld en uitgevoerd door het RZCC, geeft inzicht in de gebruiksvriendelijkheid van het Landelijk Schakelpunt voor huisartsen in de regio. Er is onder meer gekeken naar de ervaringen van huisartsen met betrekking tot uitwisseling van PS, medicatie- en ICA-gegevens via het LSP. De uitkomsten worden gebruikt om de kwaliteit van de gegevensuitwisseling in de zorg verder te verbeteren. LSP speelt hierin een belangrijke rol.

 

Het Landelijk Schakelpunt
Het LSP is een zorginfrastructuur en netwerk waarop zorgaanbieders kunnen aansluiten. Via het netwerk kunnen zorgaanbieders medische gegevens van patiënten raadplegen, 24 uur per dag, 7 dagen in de week. Het Landelijk Schakelpunt is hiervoor speciaal ontwikkeld en beveiligd en de gegevens blijven altijd van de huisarts en apotheek.

Onderzoeksresultaten

Intensief gebruik LSP door huisartsen in Oost Brabant
Het Landelijk Schakelpunt blijkt behoorlijk ingeburgerd voor huisartsen in de regio Oost Brabant. Meer dan 50% van de huisartsen gebruikt de zorginfrastructuur wekelijks en 1 op de 4 geeft aan zelfs dagelijks gebruik te maken. Op de vraag of er medische gegevens missen in het LSP antwoordt 35% met nee en geeft ruim 40% aan hiervan in ieder geval niets te merken. 1 op de 5 huisartsen geeft aan wel medische gegevens te missen of niet te kunnen vinden. Het RZCC staat daarom klaar om met huisartsen te kijken naar de functionaliteit, ook in relatie tot het Huisarts Informatiesysteem en de problemen bij het ophalen van gegevens.

Opt-in toestemming patiënten via het LSP
Het verkrijgen en vastleggen van de toestemmingen van patiënten voor het beschikbaar stellen van gegevens via het LSP verloopt goed. Bijna 3 op de 4 huisartsen ervaart hierbij geen problemen. De huisartsen die wel problemen ervaren geven vaak aan dat zij (te) weinig tijd hebben voor het vragen van toestemming aan patiënten. Ook blijkt voor huisartsen dat bij patiënten vaak niet duidelijk is dat de toestemming bij iedere zorgverlener apart moet worden verleend. Het RZCC informeert huisartsen en praktijkondersteuners daarom, onder meer in samenwerking met VZVZ, hoe patiënten kunnen worden ingelicht over- en aangezet tot het regelen van de toestemmingsverklaring. RZCC heeft deze informatie gedeeld in de regio, met huisartsenposten en zorggroepen.

Wensen gegevensuitwisseling in de regio via het LSP
Daar waar de ambitie is om in de toekomst veel meer medische gegevens via het LSP te kunnen delen, maakt nu nog ruim 90% van de ondervraagde huisartsen gebruik van middelen buiten het LSP. Onder meer Edifact en veilig mailen spelen een belangrijke rol voor uitwisseling van zorgdata voor huisartsen. De aansluiting van meer zorginstellingen uit de regio op het LSP is nodig voor uitbreiding van de rol van het netwerk. RZCC zet zich hiervoor in. Op de vraag naar de prioriteiten bij uitwisseling geeft ruim 25% van de ondervraagden aan dat deze ligt bij gegevensuitwisseling met de huisartsenposten. Het RZCC zette hierin recent een belangrijke stap in de regio door de koppeling van de Huisartsenposten Oost-Brabant en de spoedeisende hulp van het Jeroen Bosch Ziekenhuis via het LSP mogelijk te maken. Daarover meer in dit artikel: https://rzcc.nl/geslaagde-pilot-spoedverwijzing-hap-oost-brabant-en-seh-jeroen-bosch-ziekenhuis/

Het kunnen opvragen van medicatiegegevens staat met 35% helemaal bovenaan het prioriteitenlijstje van de ondervraagde huisartsen. Dit is al wel mogelijk binnen het LSP. Daarom staat RZCC ook klaar voor huisartsen bij de ondersteuning hierin. Op vlak van uitwisseling van medicatiegegevens speelt RZCC sowieso een actieve rol in de regio in samenwerking met apothekers en huisartsenposten.

Plannen 2021 voor huisartsen in de regio
Jaarlijks voert het RZCC gebruikersvalidatietesten uit bij huisartsen in de regio. De resultaten uit deze enquête worden gebruikt ter voorbereiding op deze testen, ook komend jaar. Ook breidt het RZCC de samenwerking met  verschillende huisartsenposten en zorggroepen in 2021 verder uit. Onder meer door huisartsen te helpen bij de informatievoorziening en het gebruik van het LSP.


Wilt u als huisarts meer weten over dit onderzoek? Kunnen wij u helpen bij het gebruik van het LSP of bent u benieuwd wat het RZCC voor u als huisarts in de regio kan betekenen? Wij helpen u graag! Neem contact op met Pleun Kleintjes, Coördinator LSP en Zorgmail. E-mail:
Pleun.kleintjes@rzcc.nl