Gebruikersvalidatietesten krijgen vervolg in 2020

In 2020 worden in opdracht van VZVZ wederom gebruikersvalidatietesten uitgevoerd met het Landelijk SchakelPunt (LSP). Tijdens deze testen wordt bij huisartsenpraktijken en op de huisartsenposten het LSP bevraagd op het medicatiedossier en de professionele samenvatting. Op basis van de bevindingen wordt getracht de functionaliteit van het LSP te verbeteren. Het RZCC test met alle voorkomende informatiesystemen die in gebruik zijn door de huisartsen en de -posten.

Naast de reguliere testen wordt in 2020 ook LSP ketenzorg en de uitwisseling van het e-Recept getest. Het e-Recept gaat in op de uitwisseling van digitale recepten tussen specialisten en openbare apotheken via het LSP. Een nieuwe casus is tevens het testen van de Intolerantiegegevens, Contra-indicaties en Allergieën (ICA’s). Hierbij wordt voornamelijk ingegaan op de workflow. Tot slot wordt ook dit jaar weer uitdrukkelijk de gebruikerservaring met het LSP meegenomen en getracht deze te verbeteren.