Optimalisering LSP gebruik in de regio

Om het gebruik van het Landelijke Schakelpunt (LSP) te verbeteren wordt de komende periode gefocust op de beschikbaarheid van gegevens op de huisartsenpost. De doelgroep voor dit project zijn kwetsbare ouderen. Het RZCC werkt hiervoor samen met de zorggroepen in de regio rondom het LSP. Het wordt gestart met een huisartsengroep in Veldhoven waarna uitrol in de regio zal plaatsvinden.