Bruno Bruins: Vanaf volgend jaar beheert iedereen eigen medische gegevens

Vanaf volgend jaar kan iedereen zijn eigen medische gegevens zelf beheren. Patiënten kunnen dan ook kiezen of, en zo ja welke, gegevens gedeeld mogen worden. Dat stelt althans de minister voor Medische Zorg en Sport Bruno Bruins (VVD) in een interview met de Volkskrant.

Het gaat om een nieuw overheidsinitiatief, de persoonlijke gezondheidsomgeving (pgo). De regering stelt er 3 miljoen euro subsidie voor vast. De gegevens in die omgeving kunnen worden opgeslagen op een computer, tablet of mobiele telefoon.

Het plan is samen met patiënten(organisaties), zorgverzekeraars, zorgaanbieders en het Nationaal ict-instituut voor de zorg ontwikkeld.

Het nieuwe plan is een vervolg op het elektronisch patiëntendossier (EPD). Anders dan bij deze voorganger, die in 2011 definitief werd afgeschoten, komen niet alle patiëntgegevens samen in één systeem te staan. Volgens Bruins kan iedereen zelf bepalen welke gegevens wel en niet in het systeem terecht komen.

 

Doorsturen

Het al dan niet beschikbaar stellen van gegevens gaat in overleg met zorgverleners. Dat is bijvoorbeeld de huisarts, het ziekenhuis, de fysiotherapeut, de eigen apotheek. Ook ggz-hulpverleners werken eraan mee. Burgers bepalen zelf welke informatie zij met welke zorgverleners willen delen.

Het nieuwe systeem moet vervolgens ook beter aansluiten op initiatieven rond E-health.

 

Landelijk Schakelpunt

Het plan komt niet zomaar uit de lucht vallen. Sinds 2011 hebben de diverse regeringen al vele miljoenen gestoken in de doorontwikkeling van een nieuw en veiliger systeem.

Zo stak Edith Schippers, de voorganger van Bruins, al 125 miljoen euro subsidie in een project dat ervoor zorgt dat zorgverleners en instellingen gegevens toegankelijk worden voor patiënten. Via het zogeheten ‘landelijk schakelpunt’ wisselen ziekenhuizen, apotheken en huisartsen inmiddels, na toestemming van de patiënt, gegevens uit. Vrijwel alle zorginstellingen werken hier inmiddels aan mee.

In 2016 werd nog een tussenstap gezet toen een systeem in werking kwam waarbij ziekenhuizen en andere instellingen via het Landelijk Schakelpunt (LSP) elektronische medicatievoorschriften naar apotheken konden sturen. De Vereniging van Zorgaanbieders voor Zorgcommunicatie (VZVZ), het Regionaal ZorgCommunicatie Centrum (RZCC), Máxima Medisch Centrum en vier apotheken werkten mee aan de test.

Om te kijken of en hoe het nieuwe PGO werkt loopt inmiddels een proef die deze zomer afloopt. Slaagt die dan komt het volgend jaar voor iedereen beschikbaar.

 

Beveiliging

Over de beveiliging is Bruins volgens de krant positief. De minister stelt dat het nieuwe systeem betere beveiliging heeft dan zowel de voorganger, het EPD, en zelfs ook beter is dan DigiD.

Volgens Bruins is daarbij nadrukkelijk rekening gehouden met gebruikersgemak. Ook laaggeletterden wouden ermee overweg moeten kunnen.

Wat het oordeel is van de Autoriteit Persoonsgegevens is overigens nog niet bekend.