RZCC en VZVZ tekenen nieuwe overeenkomst voor 2018 over optimaliseren LSP-gebruik in regio

In februari hebben RZCC en VZVZ een nieuwe overeenkomst getekend om het werk met betrekking tot het LSP-gebruik in de regio voor te zetten in 2018. Chris van der Spek, regiomanager bij VZVZ, en Anne Landstra, directeur RZCC, bekrachtigden deze samenwerking met een handtekening. Betreffende de LSP-werkzaamheden richt het RZCC zich op de implementatie en gebruik van het LSP bij zorgverleners in Oost-Brabant.

Tijdens dit officiële moment werden ook de doelstellingen en successen van 2017 besproken. Vorig jaar lag de focus vooral op het stimuleren van het vragen van toestemming aan de patiënten en het stimuleren van het LSP-gebruik door huisartsen en apothekers. Zo was er het afgelopen jaar een grootschalige campagne rondom het LSP op de huisartsenposten in de regio, is er een griepprikactie uitgezet om opt-in percentages te verhogen en zijn veel apothekers en huisartsen persoonlijk benaderd door het RZCC om ze één-op-één te ondersteunen bij het optimaliseren van het LSP-gebruik.

Voor 2018 is er in overleg met VZVZ een nieuw plan van aanpak gemaakt. Komend jaar zal het RZCC zich vooral focussen op het stimuleren van het LSP-gebruik door zorgverleners. Een belangrijk onderdeel hiervan is meer en betere voorlichting over de meerwaarde van het LSP voor zorgverleners. Dit plan van aanpak is akkoord bevonden door VZVZ en dus wordt de vruchtbare samenwerking het komende jaar voortgezet.

Sinds 2013 levert het RZCC implementatieondersteuning van LSP zorgtoepassingen aan de zorgverleners in Oost-Brabant. In het begin gericht op het aansluiten van (eerstelijns) zorgverleners op het LSP, om vervolgens de regio ondersteunen bij het in gebruik nemen en optimaliseren van het LSP. Voor de meeste regio’s geldt dat implementatieondersteuning neerkomt op het verhogen van het aantal LSP-aansluitingen en opt-in percentages. Echter, in de regio Oost-Brabant wordt momenteel vooral ingezet op het verhogen van het gebruik van het LSP. Eind 2017 waren alle apotheken aangesloten op het LSP en nagenoeg alle huisartsen. Tevens hebben alle zorgverleners zich ingezet om het opt-in percentage te verhogen en blijven zij dit komend jaar doen.