Belangrijke stap in samenwerking medicatieproces zorgpartners Brabant en midden Limburg

Landelijke primeur met komst Gezamenlijk Convenant Digitaal Verzenden Medicatievoorschrift

Een mijlpaal in de samenwerking op het gebied van uitwisseling van medicatiegegevens. Om digitaal verzenden ook buiten de regiogrenzen mogelijk te maken is er een Gezamenlijk Convenant opgesteld voor de zorgregio’s oost Brabant, midden Limburg, midden Brabant en west Brabant. Met de komst van het convenant is digitale verzending van elektronische medicatievoorschriften tussen deze regio’s een feit. In het gezamenlijk convenant, opgesteld in overleg met ziekenhuizen, openbare apothekers, GGZ-instellingen en zelfstandige klinieken, is opgenomen dat het digitale medicatievoorschrift wordt beschouwd als volwaardig recept. Daarnaast respecteert het de huidige werkwijzen en biedt het ruimte voor een overgang naar de nieuwe medicatiestandaard, Medicatieproces 9.0. Hiermee is de veiligheid gewaarborgd en de voorschrijver van medicatie altijd herleidbaar. Het gezamenlijk convenant, een landelijke primeur, is het resultaat van de inzet van RZCC in samenwerking met REN. RZCC en REN zijn als regionale samenwerkingsorganisatie (RSO) verantwoordelijk voor het faciliteren van veilige gegevensuitwisseling tussen zorgverleners en tussen zorgverleners en burgers in de genoemde regio’s.

 

Achtergrond en oorsprong convenant
Hoewel digitale verzending van recepten via het Landelijk Schakelpunt (LSP) veiliger is dan verzending op papier of via de fax, mag een digitaal verzonden recept conform wet- en regelgeving tot op heden nog niet als volwaardig recept beschouwd worden. Om digitale verzending toch mogelijk te maken, stelden veel regio’s, in navolging van de ‘RZCC-regio’ oost Brabant in 2017, een convenant op waarin gesteld werd onder welke voorwaarden een digitaal verzonden recept toch als een volwaardig recept beschouwd mag worden. Na de introductie hiervan werd het gebruik van regionale convenanten de landelijke standaard.

 

Gezamenlijk Convenant als juridische basis
Hoewel de regionale convenanten een oplossing voor verouderde wetgeving boden, vormden zij  tegelijkertijd een probleem: door het ontbreken van een gezamenlijk convenant en de soms tegenstrijdige inhoud van convenanten, werd digitale verzending van recepten buiten de regio lastig. Zo veroorzaken convenanten soms verwachtingen bij apothekers die bij bovenregionale voorschrijvers niet worden nagekomen. Bijvoorbeeld als het gaat om het stoppen of wijzigen van voorgeschreven medicatie of de manier waarop lab-waarden gedeeld worden. Hoewel de specifieke afspraken bedoeld zijn om de medicatieveiligheid in de regio te verhogen, leverden zij dus juist een risico op voor de medicatieveiligheid. Om digitaal verzenden buiten de regiogrenzen mogelijk te maken én schijnveiligheid tegen te gaan is dit gezamenlijke convenant opgesteld, dat terug gaat naar het ondervangen van het juridische probleem: het ontbreken van de digitale handtekening in elektronische medicatievoorschriften. Het convenant is een initiatief van RZCC, de regionale samenwerkingsorganisatie voor de zorg in oost Brabant.

 

Betrokken zorgverleners aan het woord
Bij de totstandkoming van het convenant spelen verschillende zorgverleners een rol. Zo ook Brahm Thio, apotheker en voorzitter van de Apothekerskring Zuidoost-Brabant. Hij licht het belang van het gezamenlijk convenant toe. “Het regionale convenant was al een grote stap in het verminderen van administratie en afstemming over de geldigheid van een elektronisch recept. Als apotheker ontvang ik nu direct de elektronische recepten uit het ziekenhuis, zonder nog achteraf het origineel te hoeven te archiveren. Ik weet ook dat de elektronische recepten die ik ontvang op een juiste manier geborgd zijn qua afzender. De interregionale afstemming biedt kansen voor nog betere samenwerking zodat we in geheel Nederland hetzelfde doen. Dat zorgt voor minder fouten en een betere medicatieveiligheid.”

Ook Merel von Hout, apotheker en voorzitter van de Apothekersvereniging Midden en West-Brabant is tevreden. “Dit nieuwe Gezamenlijk Convenant is een mooie stap in de richting van een landelijk convenant. Het legt een goede basis om andere belangrijke onderdelen van het medicatieproces verder uit te werken; uitwisseling van lab-waarden is zo’n onderdeel, essentieel voor apothekers voor het uitvoeren van een goede medicatiebewaking. Door samenwerking van de verschillende regio’s worden kennis en ervaring op dit gebied gedeeld en dat kan het resultaat alleen maar ten goede komen.”

 

Regionale werkgroepen voor verbeteren landelijke medicatieveiligheid en werkprocessen
Roanda Fokkens, programmamanager medicatie bij RZCC is trots op de belangrijke basis die is gelegd, maar ziet tegelijkertijd dat de rol van een RSO als RZCC nog veel verder gaat. “Erg mooi dat het convenant is teruggebracht naar de juridische basis. Een belangrijke stap vooruit . Echter zijn werkafspraken binnen het medicatieproces essentieel voor medicatieveiligheid. Daarom hebben wij in onze regio, eerder al, verschillende werkgroepen opgericht waarin zorgpartners afspraken met elkaar maken. Bijvoorbeeld over de manier van delen van lab-waarden, receptmutaties of de manier van voorbereiden op de implementatie van de landelijke Medicatiestandaard 9.0. Het is mooi om te zien hoe hierin nu al wordt samengewerkt door veel zorgpartners. Hopelijk is dit een voorbode voor de landelijke implementatie en kunnen wij onze ervaringen en kennis ook met andere regio’s delen.”

Voor het veilig en efficiënt inrichten van werkprocessen voor digitale verzending zijn er momenteel vier medicatie-werkgroepen:

  1. Labwaarden
  2. Kwartiermakers Medicatieproces 9.0
  3. Opname & ontslag
  4. Spoedzorg (in oprichting)

 

Wil je meer weten over de het convenant, de manier waarop in de regio wordt gewerkt aan medicatieveiligheid, of over de voorbereiding op de nieuwe landelijke standaard Medicatieproces 9.0? Wij vertellen jou hier graag meer over. Wil je dit nieuwsbericht delen of doorplaatsen? Graag! Stuur dan even een berichtje naar Rein Aalbers. Rein.aalbers@rzcc.nl