Pilot digitale gegevensuitwisseling met cliënten GGzE dankzij Stackr stap dichterbij

GGzE heeft onlangs samen met Stackr een belangrijke stap gezet om medische gegevens  op een betrouwbare, veilige manier beschikbaar te stellen aan haar cliënten. Samen hebben zij de benodigde kwalificaties van MedMij, de Nederlandse standaard op dit gebied, succesvol doorlopen. Binnenkort start een pilot waarbij digitale gegevensuitwisseling naar een vooraf geselecteerde groep cliënten getest wordt.

Persoonlijke GezondheidsOmgeving
Om hun gegevens digitaal te kunnen inzien, kiezen de cliënten van GGzE een van de Persoonlijke GezondheidsOmgevingen (PGO’s) die er inmiddels zijn. Hiermee kunnen zij zelf bij hun zorgverleners hun medische gegevens ophalen. Zij bepalen ook zelf met welke andere zorgverleners zij deze gegevens willen delen. Indien gewenst kan een PGO aangevuld worden met eigen data- en meetgegevens.

Veilige gegevensuitwisseling door de inzet van Stackr
Dit alles en voornamelijk de uitwisseling van gegevens moet natuurlijk veilig gebeuren. GGzE heeft daarom samen met Stackr een traject doorlopen om hun medische gegevens, de basisgegevens GGZ, te kwalificeren bij MedMij. Stackr was hierbij betrokken in de functie van Dienstverlener Zorgaanbieder (DVZA). In deze rol bouwt Stackr samen met GGzE aan de technische oplossing die voldoet aan alle eisen, ongeacht welk PGO de cliënt heeft gekozen.

Pilot digitale gegevensuitwisseling start binnenkort
Nu de benodigde MedMij-kwalificaties binnen zijn, staat niets de pilot van GGzE in de weg. Deze start binnenkort. Natuurlijk houden wij u via deze website op de hoogte van de resultaten en voortgang van deze pilot.