Babyconnect Limburg van start

In navolging van Babyconnect Brabant is gisteren Babyconnect Limburg van start gegaan. Tijdens de online kick-off werden de eerste stappen besproken van het project dat digitale gegevensuitwisseling in de geboortezorg mogelijk moet maken. Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) heeft in december subsidie verleend voor dit project,  waarvan RZCC de penvoerder is.

Vier Limburgse verloskundige samenwerkingsverbanden (VSV’s) zijn een regionaal partnerschap aangegaan. Het gaat om VSV Heuvelland, VSV SamenZuyd, VSV Roermond en VSV Noord-Limburg. In elke VSV zijn onder meer ziekenhuizen, eerstelijnsverloskundigenpraktijken, echopraktijken, kraamzorgorganisaties en jeugdgezondheidsorganisaties betrokken, in totaal 49 zorgorganisaties. Zij gaan nu onder meer in verschillende werkgroepen bekijken hoe in de komende anderhalf jaar de doelen van Babyconnect gerealiseerd kunnen worden. Zwangere vrouwen en moeders hebben een centrale positie in dit project.

VIPP Babyconnect
Verschillende regio’s in Nederland zijn al bezig met de realisatie van digitale gegevensuitwisseling in de geboortezorg. Het landelijke programmabureau VIPP Babyconnect ondersteunt deze regio’s bij de uitvoer en gaf tijdens de kick-off uitleg over wat het voor het Limburgse partnerschap kan betekenen. Daarnaast deelde een moeder, die tevens nierpatiënte is, als ervaringsdeskundige haar verlangen naar digitale gegevensuitwisseling in de geboortezorg. Zij benadrukte hierbij zowel voor haarzelf als voor haar zorgverleners het belang van altijd actuele informatie kunnen delen.

‘De zorgorganisaties zijn zeer gemotiveerd om samen digitale gegevensuitwisseling in de geboortezorg mogelijk te maken’, vertelt Evi van der Linden, projectleider Babyconnect Brabant en Limburg. ‘We gaan er samen voor zorgen dat de juiste informatie op het juiste moment op de juiste plaats beschikbaar is.’

Kick-off Babyconnect Limburg

Wilt u meer informatie? Neem dan gerust contact op met Evi van der Linden, projectleider Babyconnect Limburg en Brabant: 06 – 15 23 19 10 of e.vdlinden@slimmerleven.org.