Aftrap digitale gegevensuitwisseling geboortezorg Brabant

Onder grote belangstelling vond woensdag 12 januari de kick-off plaats van Babyconnect, regio Brabant. Tijdens deze online bijeenkomst werden de eerste stappen besproken van het project dat digitale gegevensuitwisseling in geboortezorg mogelijk moet maken. Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) heeft vorige maand subsidie verleend voor dit project, waarvan het RZCC de penvoerder is.

De behoefte aan digitale gegevensuitwisseling in de geboortezorg is groot. Tot nu toe verloopt de gegevensuitwisseling tussen zorgverleners onderling en zorgverlener en cliënte nog mondeling, per e-mail of fax, wat foutgevoelig en niet efficiënt is. De 57 bij de kick-off aanwezige organisaties hebben daarom voorafgaand aan deze bijeenkomst hun krachten gebundeld in een partnerschap om samen digitale gegevensuitwisseling mogelijk te maken. Het gaat hier om ziekenhuizen, eerstelijns verloskundigenpraktijken, echopraktijken, kraamorganisaties, jeugdgezondheidsorganisaties en diagnostische centra. Zij gaan nu onder meer in verschillende werkgroepen bekijken hoe de komende jaren de doelen van Babyconnect gerealiseerd kunnen worden.

VIPP Babyconnect
Verschillende regio’s in Nederland zijn al bezig met de realisatie van digitale gegevensuitwisseling in de geboortezorg. Het landelijke programmabureau VIPP Babyconnect ondersteunt deze regio’s bij de uitvoer en gaf tijdens de kick-off uitleg over wat VIPP Babyconnect voor het Brabantse partnerschap kan betekenen. Daarnaast heeft een moeder, die nierpatiënte is, als ervaringsdeskundige haar verlangen naar digitale gegevensuitwisseling gedeeld. Zij benadrukte hierbij zowel voor haarzelf als voor haar zorgverleners het belang van altijd actuele informatie kunnen inzien.

De zorgorganisaties zijn zeer gemotiveerd om samen digitale gegevensuitwisseling in geboortezorg mogelijk te maken en zo voor de juiste informatie op het juiste moment op de juiste plaats te zorgen. ‘We hebben in Brabant veel verschillende partijen die met elkaar fantastische geboortezorg leveren. Digitale gegevensuitwisseling is essentieel voor het behoud van goede en veilige zorg. Met deze enthousiaste groep gaan we dat realiseren’, aldus Evi van der Linden, projectleider Babyconnect Brabant en Limburg.

Wilt u meer informatie? Neem dan gerust contact op met Evi van der Linden, projectleider Babyconnect Limburg en Brabant: 06 – 15 23 19 10 of e.vdlinden@slimmerleven.org.