Zuidoost-Brabant zet studenten in om patiënten te informeren over het LSP en opt-in te verhogen

In de periode van januari tot en met juni start Medisch Centrum de Linden in Son een pilot met het inzetten van MBO-studenten om patiënten te informeren over het Landelijk SchakelPunt (LSP). De studenten zijn afkomstig van het Summa College van de studie Sociaal Maatschappelijke Dienstverlening. Door het inzetten van de studenten hopen de huisartspraktijken van het medisch centrum het aantal toestemmingen van patiënten voor het LSP te verhogen. Tegelijkertijd worden er op deze manier ook succesvolle stageplekken ingericht voor studenten, waar competentiegericht gewerkt wordt. De studenten zullen twee ochtenden in de week in de wachtkamer aanwezig zijn.

Het idee is afkomstig van de Digidokters uit Son en Breugel, een team dat met name de digitale communicatie tussen huisarts en patiënt en tussen huisarts, apotheek en ziekenhuis wil verbeteren zodat de patiënt beter, sneller en makkelijker geholpen kan worden. Het Regionaal Zorg Communicatie Centrum (RZCC) heeft in opdracht deze pilot opgezet en is nauw betrokken bij de uitvoering.

 

Win-win-win situatie

Door deze pilot hebben studenten de kans om binnen een huisartsenpraktijk competentiegericht te leren en in gesprek te gaan met patiënten. Daarnaast helpt het zorgverleners bij hun werk, omdat zij nu niet meer altijd zelf toestemming hoeven te vragen voor het LSP. Een ander groot voordeel is dat de patiënt persoonlijk wordt benaderd over dit onderwerp, er meer tijd is om voorlichting te geven en er gerichter toestemming gevraagd kan worden.

 

De taak van deze studenten tijdens hun stage is het gesprek aangaan met de aanwezige patiënten over het LSP. Wat houdt het in? Welke vragen leven er bij de patiënt? En is de patiënt bereidt toestemming te geven voor het delen van zijn of haar medische gegevens via het LSP? Vaak is er bij patiënten nog onduidelijkheid over hoe het LSP precies werkt. De studenten kunnen deze onduidelijkheid wegnemen en ervoor zorgen dat de patiënt een weloverwogen beslissing kan nemen. Daarnaast kan de student zorgdragen voor de juiste verwerking van de gegeven toestemming.

 

“Met de toestemming van de patiënt voor het delen van medische gegevens via het LSP, zorg je ervoor dat  de juiste informatie op het juiste moment op de juiste plaats beschikbaar is”, licht Renske Schapendonk, projectleider LSP bij RZCC toe. “In de regio Zuidoost-Brabant heeft al een groot aantal patiënten deze toestemming gegeven. Maar met de opzet van deze pilot streven we ernaar het opt-in voor het Landelijk Schakelpunt nog verder te verhogen in de regio. Wanneer de pilot succesvol blijkt, wordt het uitgerold naar andere zorgverleners die interesse hebben. Zodat er uiteindelijk nog betere zorg verleend kan worden omdat de actuele medische gegevens beschikbaar zijn”.