RZCC zet eerste stap richting gegevens ontsluiting naar de patiënt

Vanaf 2020 moet iedereen in Nederland, die dat wil, online zijn medische gegevens kunnen inzien en bijhouden. De Persoonlijke Gezondheidsomgeving (PGO) moet ervoor zorgen dat iedere burger via een applicatie op zijn telefoon of een website al zijn medische gegevens inziet. De eerste stap op weg naar meer inzicht en regie voor de burger, is in Zuidoost-Brabant door RZCC gezet door een Proof of Concept (POC) te starten. Hierin wordt het Regionaal Zorgcommunicatie Platform, dat ingezet wordt om de ontsluiting van gegevens naar de patiënt mogelijk te maken, uitvoerig getest. De eerste deelnemers in het POC zijn: Stichting PAMM, laboratorium voor medische microbiologie en GGzE, instelling voor geestelijke gezondheidszorg. Vanuit deze instellingen worden gegevens aangeboden aan het Regionaal Zorgcommunicatie Platform, dit platform kan de gegevens vervolgens op alle gewenste manieren en volgens alle wenselijke standaarden omzetten. In de doorlooptijd van het POC is het mogelijk om meerdere zorgaanbieders aan te sluiten. Wanneer het POC succesvol blijkt te zijn, wordt de POC uitgebreid naar een pilot. In de pilot-fase worden burgers en PGO-applicaties betrokken.