RZCC woonde HIMSS 2019 bij: de belangrijkste boodschap

Van 11 tot 15 februari vond in Orlando, Florida, het beurscongres HIMSS19 plaats. Er was ook een grote Nederlandse delegatie aanwezig die als thema koos voor ‘Schaarste biedt nieuwe kansen’. De achtergrond van de keuze van de Nederlandse delegatie voor HIMSS19 is het groeiende tekort aan gekwalificeerd personeel in de zorg. Er staat grote druk op mens en budget, terwijl de vraag naar zorg steeds verder toeneemt. RZCC sloot ook aan bij de Nederlandse delegatie.

Het belangrijkste dat RZCC mee terugneemt naar de werkzaamheden in de regio, is de absolute urgentie om het maximale uit beschikbare resources te halen in deze tijd van functionele schaarste. Digitalisering is een krachtig middel om meer gedaan te krijgen met minder middelen. Daarnaast is er een tendens in de herverdeling van taken waar een prominentere rol voor de verpleegkundigen is weggelegd. In het kader van deze herverdeling wordt kritische gekeken naar welke taken door welke mensen worden uitgevoerd en wat kan er door technologische innovatie worden opgevangen.

De algemene visie op de HIMSS ging over een toekomst waar we meer naar gespecificeerde centra’s gaan. Waar de poliklinieken een prominente rol zullen spelen. De 1,5e lijnszorg werd benoemend als de toekomst. Ook digitalisering krijgt daardoor een andere rol en het ontsluiten van informatie middels Persoonlijke GezondheidsOmgevingen (PGO’s) zullen een grote plek daarin krijgen.

De jaarlijkse beurs van de Healthcare Information and Management Systems Society (HIMSS) is het grootste zorg-ict-event ter wereld. Aan HIMSS19 nemen meer dan 1300 bedrijven en instellingen deel en het aantal bezoekers is naar verwachting meer dan 45.000. HIMSS19 staat in het teken van ‘champions of health’.