RZCC tekent regioakkoord gezondheidsbevordering en preventie

Donderdag 25 november vond de Kick-off van ‘Vitaal in Brainport’ plaats. RZCC is één van de 70 betrokken organisaties die het regioakkoord ‘Gezonder leven voor iedereen’ tekenden om samen de schouders te zetten onder een beweging die ervoor moet zorgen dat in 2030 alle inwoners van de Brainport-regio tenminste 3 extra jaren in goede gezondheid leven. En waarin de gezondheidsverschillen met 20% zijn afgenomen.

Dat er ingrijpende en duurzame veranderingen nodig zijn binnen het zorgstelsel, de samenleving en de financiering van zorg is inmiddels bij de meesten bekend. Samen staan we voor deze uitdaging. Afgelopen jaar hebben Coöperatie Slimmer Leven, GROZzerdam ‘Vitaal in Brainport’, GGD Brabant-Zuidoost en gemeente Eindhoven daarom het initiatief genomen om een regioakkoord op te stellen met daarin een gezamenlijke visie/missie, veranderaanpak en afspraken rondom gezondheidsbevordering en preventie.

Tijdens de Kick-off van Vitaal in Brainport is het regioakkoord ‘Gezonder leven voor iedereen’ ondertekend door de vier initiatiefnemers namens hun achterban. Daarnaast hebben 70 individuele organisaties zich gecommitteerd aan deze gezonde beweging en zetten dit kracht bij met een handtekening onder het akkoord. RZCC is één van deze organisaties. Gezamenlijk streven we naar zoveel mogelijk deelnemers en merkbaar resultaat voor de inwoners van de Brainport-regio.

Ondertekening regioakkoord Grozzerdam Vitaal in Brainport
De vier initiatiefnemers die namens hun achterban het regioakkoord ondertekenden: Eric van Schagen, Maarten Klomp, Ellis Jeurissen en Renate Richters. Fotocredit: Lisanne van Doremalen