RZCC Jaarverslag 2016

In 2016 vormde de burger het uitgangspunt voor de werkzaamheden van het RZCC. Het credo ‘de patiënt centraal’ is vertaald in elk RZCC-doel. Dit betekent dat in ieder genoemd project, de toegevoegde waarde voor de patiënt is het vertrekpunt is.

Naast de projecten waarbij de digitale informatie-uitwisseling tussen zorgverleners onderling centraal staan, is er gewerkt aan het beschikbaar stellen van een regionaal Persoonlijke GezondheidsOmgeving voor de patiënt/cliënt en het veilig kunnen communiceren met de patiënt. Een belangrijk onderdeel hiervan vormde de e-healthweek in Amsterdam, waar RZCC medeorganisator voor was.

Daarnaast heeft er in 2016 een herijking van het RZCC plaatsgevonden. Hierbij zijn, via een aantal werkconferenties, de belangrijkste uitgangspunten en thema’s voor de komende vier jaar bestuurlijk getoetst bij alle stakeholders. De thema’s ‘medicatieveiligheid’ en de ’transmurale overdrachten’ zijn als belangrijkste thema’s aangeduid voor de komende periode. Ook is er via de herrijking een voorstel gedaan voor een nieuw governance-model voor het RZCC in de toekomst.

 

In het jaarverslag van 2016 worden de werkzaamheden en gebeurtenissen van het RZCC van het afgelopen jaar besproken. Het gaat hier om de methoden, successen en doelstellingen van de organisatie. Tevens bevat het jaarverslag een exploitatierekening en balans.

U kunt het Jaarverslag RZCC 2016 hier downloaden. Mocht u vragen hebben naar aanleiding van dit jaarverslag, neem dan contact op met RZCC.