De griepvaccinatie: een goed moment voor het vragen van toestemming!

De jaarlijkse griepvaccinatie komt er weer aan. In een korte tijd zien huisartsen veel patiënten. Een goed moment om gelijk aan patiënten toestemming te vragen om hun medische gegevens beschikbaar te stellen via het Landelijk Schakelpunt (LSP).

Via het LSP kunnen zorgverleners namelijk op het juiste moment, op de juiste plaats, beschikken over de juiste medische gegevens. En uitwisselen van gegevens via het LSP gaat verder dan alleen de eerstelijns zorgaanbieders: ook steeds meer ziekenhuizen, GGZ, JGZ en de verpleeghuiszorg maken gebruik van het LSP. Daar is dan wel de toestemming van patiënten voor nodig. Daarom is het belangrijk dat huisartsen en apothekers patiënten toestemming vragen om hun medische gegevens via het LSP te mogen delen.

Vergoedingen voor LSP-gebruik…Hoe zat dat ook al weer?
Zorgaanbieders kunnen een vergoeding ontvangen voor de kosten die zij maken voor het aansluiten op én het gebruik van het LSP. Daarnaast hebben aanbieders mogelijk ook recht op een opt-in-vergoeding voor iedere patiënt die toestemming heeft gegeven. Huisartsenpraktijken kunnen in aanmerking komen voor vier soorten vergoedingen. Meer daarover leest u hier.

Toestemmingsactie tijdens de griepvaccinatie
Om huisartsen te helpen bij het vragen van toestemmingen zijn er verschillende hulpmiddelen, ontwikkelt door VZVZ die men kan gebruiken. Ook doen zij een aantal suggesties hoe huisartsen de griepvaccinatie kunnen koppelen aan een succesvolle toestemmingsactie. Meer over deze zaken en aanvullende informatie over het vragen en registreren van toestemmingen, is hier te vinden.

Heeft u nog vragen? Neem dan contact op met RZCC via mail of telefoon.
lsp@rzcc.nl
040-2393003