Geslaagde pilot spoedverwijzing HAP Oost-Brabant en SEH Jeroen Bosch Ziekenhuis

Succesvolle digitale gegevensuitwisseling in samenwerking met VZVZ en leveranciers Chipsoft en Topicus

Het Jeroen Bosch Ziekenhuis (JBZ) en de Huisartsenpost Oost-Brabant (HAP) hebben met succes de pilot digitalisering spoedverwijzing afgerond. Hiermee is de eerste koppeling tussen een ‘Chipsoft-ziekenhuis’ en een ‘Topicus-huisartsenpost’ een feit. Het doel van de pilot was om verwijzingen vanuit de huisartsenpost via het landelijke schakelpunt digitaal direct te versturen naar de SEH van het ziekenhuis. Door de gerealiseerde koppeling hoeven huisartsen bij HAP Oost-Brabant berichten niet meer als PDF door te sturen, maar komen verwijzingen direct in het elektronisch dossier terecht bij het JBZ. De geslaagde uitwisseling en opgedane ervaringen zullen worden gebruikt om ook andere zorgaanbieders te ondersteunen en een landelijke uitrol te realiseren.

Spoedverwijzing HAP naar SEH
De pilot is onderdeel van het project van VZVZ  om een nieuwe zorgtoepassing te realiseren; de verwijzingen van HAP naar SEH via het landelijk schakelpunt (LSP) te laten verlopen. In de pilot zijn gegevens van patiënten die van de HAP naar de SEH worden verwezen digitaal en gestructureerd verstuurd via het LSP. Dat betekent dat wanneer de huisarts een patiënt naar de SEH verwijst, de gegevens van de HAP direct in het EPD van de SEH verschijnen en gestructureerd in het patiëntencontact van het EPD inzichtelijk zijn. De pilot met het JBZ en HAP Oost-Brabant is op 31 augustus gestart en in oktober afgerond. In de pilot is zes weken intensief samengewerkt door de zorgaanbieders, in nauw contact met VZVZ en leveranciers Chipsoft en Topicus. Het RZCC, het regionaal zorgcommunicatie centrum in Oost-Brabant, bracht de partijen samen.

 

Belangrijke stap in digitalisering spoedzorg
De pilot blijkt een succes voor het JBZ en HAP Oost-Brabant en is dan ook meteen geïmplementeerd bij afronding van de pilot. ‘De koppeling heeft laten zien dat wanneer de dienstdoend huisarts een patiënt naar de spoedeisende hulp verwijst, de gegevens op de juiste manier in het elektronisch patiëntendossier van de SEH terecht komen. Het werkt snel, veilig en makkelijk’. Aldus Frederieke Berendsen, Manager Bedrijfsvoering bij HAP Oost Brabant. Jaap Kroon, Coördinator SEH bij het JBZ, bevestigt dit. ‘Door deze digitale uitwisseling hoeven onze medewerkers geen gegevens meer te kopiëren of uit te printen. Dit maakt niet alleen de kans op fouten kleiner, we besparen ook kostbare tijd’. Het verwijzen via papier en overnemen van gegevens lijkt hiermee voor deze overdracht tot het verleden te behoren.

Regionale samenwerking voor landelijke uitrol
Projectleider Katinka van Delft-Schreurs van RZCC, is ook tevreden. ‘Dankzij de regionale samenwerking tussen zorgaanbieders en de inzet van VZVZ en leveranciers is de uitwisseling zeer geslaagd. Het is een mijlpaal dat er een koppeling is gemaakt tussen Chipsoft en Topicus. Ik hoop dat deze samenwerking als voorbeeld gaat dienen voor meer ziekenhuizen en huisartsenposten. Hier in de regio, maar ook landelijk in andere zorgregio’s.

Wil je meer weten over dit project, de gegevensuitwisseling in de spoedzorg of het RZCC? Neem dan contact op met Katinka van Delft-Schreurs: Katinka.van.delft@rzcc.nl
Dit bericht overnemen? Dat mag! Graag wel even contact met Rein Aalbers: rein.aalbers@rzcc.nl