VIPP Farmacie gaat digitale medicatieoverdracht en veiligere patiëntenzorg mogelijk maken

Het ministerie van VWS en KNMP gaan samen een VIPP (Versnellingsprogramma informatie-uitwisseling patiënt en professional) regeling voor de farmacie uitwerken in 2020. VIPP Farmacie heeft als doel de farmaceutische patiëntenzorg veiliger en efficiënter te maken en de positie van de patiënt te versterken, door het beschikbaar stellen van actuele digitale medicatieoverzichten voor zorgverleners en de patiënt en een verbeterde medicatiebewaking. Het VIPP Farmacie programma sluit daarmee aan bij het landelijke Programma Medicatieoverdracht en Outcomedoel 1 (medicatieveiligheid) van het Informatieberaad Zorg. Voor de toekomstige VIPP Farmacie regeling is een bedrag van 86 miljoen euro gereserveerd.

In VIPP Farmacie ligt de focus op het implementeren en gebruiken van de informatiestandaarden voor medicatieoverdracht (medicatieproces, lab2zorg en ICA)  door apotheken, de uitwisseling van deze medicatiegegevens met de patiënt en de medicatiebewaking door apothekers. In 2020 werkt VWS samen met de KNMP aan de uitwerking van de drie inhoudelijke modules:

1. Implementatie en gebruik van de medicatiestandaarden in apotheken;

2. Ontsluiting medicatiegegevens naar de persoonlijke gezondheidsomgeving van patiënten;

3. Implementatie van een nieuw medicatiebewakingssysteem in de apotheken

Hiermee wordt aangesloten bij het Landelijke programma Medicatieoverdracht waarin zorgbreed de implementatie van de kwaliteitsstandaard Medicatieoverdracht en de bijbehorende informatiestandaarden gerealiseerd gaan worden en bij de reeds bestaande ambities beschreven in het programma MedMij.

VIPP farmacie zal een driejarig versnellingsprogramma worden waarin alle openbare apotheken kunnen participeren. Deelname aan VIPP regelingen gebeurt op basis van co-financiering. Naar verwachting start de regeling in 2021, de exacte datum is nog niet bekend.

 

Bron: Informatie beraad