Succesvol PGO vereist samenwerking zorgverleners

Hét momentum voor de persoonlijke gezondheidsomgeving (PGO) lijkt te zijn aangebroken. Aanbieders van PGO’s schieten als paddenstoelen uit de grond, zorgverleners zijn bezig met het inrichten van eigen portalen naar aanleiding van de doelstellingen van VWS en het ministerie lanceert verschillende programma’s die de weg naar PGO’s moeten versoepelen.

Iedereen heeft het over de persoonlijke gezondheidsomgeving, terwijl tegelijkertijd niemand er écht al klaar voor lijkt te zijn. Als regionale samenwerkingsorganisatie zijn we in de regio Oost-Brabant dan ook volop bezig met dit onderwerp. De patiënt de regie over de eigen medische gegevens en een volledig overzicht van iemands gezondheid is een mooi streven.

Uiteindelijk is de hele PGO-ontwikkeling natuurlijk van absolute meerwaarde voor de patiënt. De patiënt wordt eigenaar van zijn of haar gegevens en zal beter geïnformeerd zijn. Daarnaast wordt informatie centraal inzichtelijk en zal de huidige situatie, waarin versnippering de boventoon voert, zeker verbeteren. Om deze meerwaarde voor de patiënt te bereiken, is het belangrijk om ook de zorgverleners te begrijpen en te ondersteunen in deze complexe ontdekkingstocht die PGO heet.

Stappen voor zorgverleners

Momenteel ligt de informatie die moet worden gebundeld in een PGO namelijk nog verspreid bij verschillende zorgverleners. Het vullen van een goed PGO begint dus eigenlijk met de input van hen. Alleen, processen zijn er nog niet op ingericht en er moet nog veel voorbereidend werk worden verricht. Voor zorgverleners geldt dat zij verschillende stappen moeten uitvoeren. MedMij, de bedenker van de nieuwe spelregels voor het uitwisselen van zorginformatie binnen PGO’s, onderscheidt een aantal stappen voor zorgverleners. Het gaat daarbij om technologische ontwikkelingen en om het voldoen aan bepaalde standaarden en regelgeving (die nu nog in ontwikkeling is).

Maar daarnaast gaat het natuurlijk ook om een andere manier van werken door zorgverleners. Zo wordt het steeds belangrijker voor de zorgverlener om het digitale dossier van de patiënt volledig op orde te hebben omdat het nu gedeeld gaat worden met de patiënt. Het is voor zorgverleners vaak even wennen dat ze hun beschikbare gegevens moeten delen met de patiënt. De impact van een andere manier van werken op zorgverleners mag zeker niet onderschat worden in het proces.

Zorgverleners samenbrengen

De meerwaarde van een PGO wordt pas duidelijk wanneer meerdere zorgverleners informatie gaan delen met de patiënt. De patiënt krijgt hierdoor inzicht in zijn eigen medische gegevens, omdat alle gegevens van verschillende zorgverleners samenkomen in de PGO van de patiënt en niet meer versnipperd bij de zorgverleners liggen. Samenwerking tussen zorgverleners is noodzakelijk om dit te bewerkstellingen. Dat begint al bij de eerste pilots die nu worden opgestart. Een PGO vanuit één organisatie insteken biedt namelijk geen meerwaarde. In dat geval volstaat een portaal. Juist het samenkomen van meerdere informatiestromen vanuit verschillende organisaties zorgt voor meerwaarde voor de patiënt. Alle zorgorganisaties in de keten én regio moeten dus gaan samenwerken.

Het samenbrengen van deze partijen zou op dit moment dan ook prioriteit moeten hebben in het gehele PGO-proces. Op nationaal niveau, maar juist ook op regionaal niveau. Omdat dat nou eenmaal de schaal is waarop zorgverleners actief zijn. Ze werken met andere zorgverleners in de regio samen. Adviseren, informeren en begeleiden van deze organisaties is cruciaal. Zodat er onder zorgverleners een helder beeld ontstaat van de stappen die moeten worden gezet, alle neuzen dezelfde kant op staan en er uiterlijk in 2020 moeiteloos overgestapt kan worden naar het tijdperk van de PGO’s. En patiënt én zorgverleners echt de meerwaarde hiervan ervaren.

Evi van der Linden Projectleider PGO bij Regionaal Zorg Communicatie Centrum

Deze blog verscheen eerder op Skipr.nl