RZCC werkt aan ontwikkeling Regionaal Zorgcommunicatie Platform om PGO te realiseren

In de regio Zuidoost-Brabant heeft RZCC als taak het informeren van zorgverleners over de ontwikkeling van Persoonlijke GezondheidsOmgeving. Dit wordt onder andere gedaan samen met MedMij. Wat wordt er van zorgverleners verwacht? Wat betekent een PGO voor hen? Wat is de meerwaarde en wat biedt het de patiënten?

De regionale partijen die betrokken zijn bij de ontwikkeling van een PGO hebben aangegeven dat er behoefte is aan een technische oplossing die in de informatievoorziening naar PGO’s voldoet. Zodat er ook daadwerkelijk meer dan één bron ontsloten wordt naar een PGO en de toegevoegde waarde van een PGO bewezen kan worden.

Daarom heeft RZCC besloten te starten met de realisatie van een Regionaal Zorgcommunicatie Platform (RZP). Dit is een onafhankelijk, neutraal en vooral technisch platform. De achterkant van een PGO als het ware. Voor de patiënt maakt het op deze manier nog steeds niet uit welke PGO hij of zij kiest. Maar voor de zorgverleners zou zo’n RZP een uitkomst kunnen zijn. Vooralsnog moet namelijk ieder informatiesysteem of portaal één voor één gekoppeld worden aan alle beschikbare PGO’s. De hoeveelheid koppelingen is niet te overzien en de kans bestaat hierdoor dat niet alle informatie ontsloten gaat worden, dit leidt ertoe dat een PGO dus nog steeds niet gaat voorzien in de gewenste informatie.

Met een RZP wordt er een tussenlaag gecreëerd waardoor zorgverleners maar één keer hoeven te koppelen met dat platform. Aan de andere kant koppelen de verschillende PGO’s ook allemaal één keer aan het platform.

 

Toegevoegde waarde van een PGO voor zorgverlener

De toegevoegde waarde van een PGO voor de zorgverlener zit in een aantal aspecten, zoals het toenemen van zinnige zorg wanneer de burger meer regie krijgt. Een grotere rol voor patiënten kan namelijk zorgen dat de zorg verbetert tegen lagere kosten. Bijvoorbeeld door de patiënt te betrekken bij het bepalen van het behandelplan. Hier hangt therapietrouw mee samen. Ook kan gemeten worden in hoeverre de voorgeschreven therapie gevolgd wordt, op basis hiervan kan gekozen worden voor een passende therapie. De patiënt heeft daarbij online inzage in zijn dossier. Het toenemen van blended hulpverlening is tevens van toegevoegde waarde voor de zorgverlener. Blended hulp is de combinatie van face-to-face contact en online hulp. Blended hulpverlening kan leiden tot een grotere toegankelijkheid, het betrekken van de gehele leefwereld van de patiënt en het verhogen van het gebruiksgemak voor de patiënt. Door de patiënt online inzage te geven op een veilige manier voldoet de zorgverlener aan de wet- en regelgeving over deze onderwerpen. De toegevoegde waarde voor de zorgverlener uit zich dus in een betere monitoring van de patiënt, meer inzicht in de gezondheid van de patiënt, een beter geïnformeerde patiënt en een efficiëntiewinst.

Toegevoegde waarde van een PGO voor de burger

Op dit moment zijn een aantal zorginstellingen of zorgverleners actief bezig met het beschikbaar stellen van de gezondheidsgegevens aan de patiënt. Dit gebeurt nu voornamelijk via een papieren uitdraai uit het eigen zorginformatiesysteem of middels een portaal. De informatie vanuit verschillende bronnen komt nog niet samen op één centraal punt. Een PGO kan de versnippering van deze informatie tegengaan.

Door middel van de PGO kan de patiënt vanuit verschillende bronnen online informatie ophalen om een volledig overzicht van alle medische gegevens te krijgen. Dit is van toegevoegde waarde, omdat het netwerk van de burger groter is dan één zorgorganisatie. Door de patiënt centraal te stellen, wordt deze uiteindelijk zelf het informatieknooppunt. De burger kan meer regie nemen over zijn of haar gezondheidsgegevens en krijgt zo inzicht in zijn gezondheidsgegevens en medische historie. Met een PGO kan de burger ook zelfmetingen toevoegen middels digitale toepassingen. Als laatste kan de patiënt via zijn PGO toestemmingen registreren welke zorgverlener welke gegevens mag inzien.