RZCC verwelkomt twee nieuwe bestuursleden

Het bestuur van het Regionaal Zorg Communicatie Centrum (RZCC) heeft twee nieuwe leden toegevoegd. Christian de Groot, huisarts in Son en Breugel, SCEN-arts en LHV kringbestuurder, zal namens de huisartsen plaatsnemen in het bestuur. Hij vervangt daarmee Peter Meulesteen die onlangs zijn bestuursfunctie neerlegde. Daarnaast treed ook Peter Bosselaar, bestuurder bij Savant Zorg, aan namens de Verpleeg- en verzorgingshuizen en thuiszorg. Dit in de plaats van Henri Plagge die vanwege een nieuwe functie elders in het land zijn rol als bestuurslid ook beëindigde.

 

De Groot zal vanuit het kringbestuur de individuele huisarts in regio Zuidoost-Brabant vertegenwoordigen. Hij is sinds een half jaar bestuurlijk actief voor de LHV.  “Regionale digitalisering heeft veel consequenties voor mijn achterban. De huisarts moet goed op de hoogte zijn van de regionale ontwikkelingen. De vertaling naar de dagelijkse praktijk is daarbij van groot belang”, licht Christian de Groot toe. “Mede dankzij de Masterclass voor eerstelijns bestuurders ben ik op de hoogte van de nieuwe ontwikkelingen. Met deze functie als bestuurslid kan ik ervoor zorgen dat de achterban ook goed op de hoogte wordt gehouden hiervan. Ik kijk er naar uit samen met het enthousiaste team en de rest van het bestuur de zorgcommunicatie in de regio nog verder te optimaliseren.”

 

Bosselaar heeft al meer dan dertig jaar ervaring in de zorgsector. Voor zijn rol als bestuurder bij Savant Zorg, was hij onder andere werkzaam als verpleegkundige, manager ouderenzorg en bestuurder in de ouderenzorg. Bosselaar vertegenwoordigt in het RZCC-bestuur de VV&T-sector. “Informatisering, ketencommunicatie en patiënt de regie, zullen de komende jaren een enorme vlucht nemen. Ik wil graag een bijdrage leveren aan de bewustwording rond deze thema’s bij onze achterbannen, omdat ik denk dat veel organisaties hier nog niet helemaal klaar voor zijn”, zegt Peter Bosselaar. “Om die reden ben ik sinds januari 2018 ook lid van de Themacommissie Informatisering van Actiz. Door mijn actieve rol binnen Actiz krijg ik snel kennis en ervaring op dit thema. Dit neem ik graag mee in mijn nieuwe bestuursfunctie bij RZCC. Zodat we deze kennis kunnen benutten en de achterbannen worden voorbereid op een tijdperk waarin optimale informatie-uitwisseling cruciaal is.”

Met de toevoeging van Christian de Groot en Peter Bosselaar, is het bestuur van RZCC weer op volle sterkte. Alle achterbannen worden nu vertegenwoordigd: huisartsen, VV&T, apothekers, diagnostische centra en GGZ.

 

 

Christian de Groot

Peter Bosselaar