RZCC neemt deel aan opleiding Functionaris Gegevensbescherming

Per 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Deze nieuwe
Europese privacy wetgeving vervangt de Wbp en is op een aantal gebieden een stuk strenger. Zo zijn
instellingen die bijzondere persoonsgegevens verwerken verplicht een Functionaris Gegegevensbescherming
(FG) aan te stellen, wordt de directie verantwoordelijk gesteld voor de bescherming van persoonsgegevens
en is het in de wet opgenomen dat de informatiebeveiliging op orde moet zijn.

Veel zorg- en welzijnsorganisaties zijn zoekende hoe de rol van Functionaris Gegevensbescherming (FG)
vorm te geven binnen de organisatie. Hoewel het RZCC volgens de wet officieel geen Functionaris Gegevensbescherming hoeft aan te stellen, is deze rol natuurlijk wel heel belangrijk voor de zorgverleners in de regio Oost-Brabant. Daarom heeft programmamanager Angélique van der Veer de afgelopen maand de InCompany opleiding tot Functionaris Gegevensbescherming voor zorg en welzijn bij IIR gevolgd, georganiseerd door SIGRA. Op deze manier kan het RZCC als sparringspartner acteren voor andere Functionarissen in de regio.

Door de opleiding te volgen, is het RZCC:

• Op de hoogte van de eisen en verwachtingen van de privacy wetgeving
• In staat om deze inhoudelijk te vertalen binnen het eigen werkveld
• In staat om aan anderen te communiceren wat van hen wordt verwacht en waarom

Voor meer informatie over Functionaris Gegevensbescherming of inhoudelijke vragen over de wetgeving, kunt u terecht bij Angélique van der Veer (angelique.vander.veer@rzcc.nl)