RZCC Jaarplan 2019: samen doelen bereiken

In het Jaarplan 2019 van RZCC worden de activiteiten toegelicht die het komende jaar worden uitgevoerd. Alle activiteiten zullen bijdragen aan de bovenliggende doelen: het verhogen van de medicatieveiligheid, het bevorderen en optimaliseren van de informatieoverdracht tussen alle zorgverleners en vergroten van de regie van de burger over de eigen medische gegevens.

De drie programmalijnen van RZCC zijn hierin leidend: Medicatie, Overdrachten en Persoonlijke GezondheidsOmgeving (PGO). Deze worden in 2019 vergezeld door de programmalijn ‘LSP’, een belangrijk thema voor de regio Zuidoost-Brabant waarop veel activiteit plaatsvindt. Daarnaast zet RZCC de dienstverlening voort op het gebied van ZorgMail, ZorgDomein en veilige mailoplossingen. Belangrijke focus hierin blijft het stroomlijnen van de regionale partners en hun wensen en de diensten die door de verschillende leveranciers worden aangeboden.

In 2019 neemt de programmalijn PGO een bijzondere plek in. Vanaf 2020 moet iedereen in Nederland, die dat wil, online zijn medische gegevens kunnen inzien en bijhouden. De eerste stap op weg naar meer inzicht en regie voor de burger, is in Zuidoost-Brabant door RZCC gezet door te starten met de realisatie van een Regionaal Zorgcommunicatie Platform (RZP). Dit is een onafhankelijk, neutraal en vooral technisch platform. Met een RZP wordt er een tussenlaag
gecreëerd waardoor zorgverleners maar één keer hoeven te koppelen met dat platform. Aan de andere kant koppelen de verschillende PGO’s ook allemaal één keer aan het platform. In 2019 wordt
gestart met een Proof of Concept (POC) om de ontsluiting van gegevens naar de patiënt uitvoerig te testen.

Komend jaar zal ook het project ‘digitaal medicatie voorschrijven’ een bijzondere versnelling kennen. In navolging van de regio Zuidoost-Brabant, met medewerking van Máxima Medisch Centrum en
Elkerliek Ziekenhuis, zal ook Noordoost-Brabant gaan starten met digitaal medicatie voorschrijven. Vanaf februari zal het Jeroen Bosch Ziekenhuis samen met de apothekers deze methode in de
praktijk gaan toepassen. RZCC zal deze live gang begeleiden. Daarnaast zijn er plannen van andere ziekenhuizen in de regio om hierin te volgen. Deze ontwikkeling betekent een belangrijke stap in het
verhogen van de medicatieveiligheid.

Waar RZCC de afgelopen jaren vooral heeft samengewerkt met misschien wel de meer traditionele zorgverleners in de keten, zal deze samenwerking in 2019 worden uitgebreid naar de paramedici. In
het nieuwe project ‘Babyconnect’ wordt de informatie-uitwisseling in de geboortezorg onder de loep genomen en geoptimaliseerd. Dit gebeurt samen met alle partijen die hierbij betrokken zijn;
verloskundigen, jeugdgezondheidszorg, kinderarts en huisarts. Het komende jaar staat voor RZCC in het teken van de overtreffende trap. Er wordt gefocust op intensievere samenwerking met alle zorgverleners. De patiënt wordt nog meer centraal gesteld. De zorgverleners worden nog beter ondersteund in al hun informatie-uitwisseling processen. Uiteraard allemaal volledig in lijn met de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) die in 2018 is
ingegeaan en ook prominent op de agenda’s van zorgorganisaties én patiënten staat. Er wordt nog vaker en beter afgestemd met de landelijke ontwikkelingen. En we gaan van samenwerking in de keten naar samenwerking in het volledige netwerk, waarin iedereen betrokken is en meedoet. Zodat de kwaliteit van de patiëntenzorg in de regio Zuidoost-Brabant ook in 2019 weer meer wordt verhoogd. Dit jaarplan maakt dat inzichtelijk.

Het hele jaarplan van RZCC voor 2019 is hier te lezen.