RSO’s in Nederland geven Manifest uit voor versnelling proces van medische gegevensuitwisseling

In reactie op de brief van minister Bruins heeft RSO Nederland vandaag 13-2-2019 een presentatie gegeven in het kader van de prioritaire zorgprocessen aan VWS en toehoorders.

Ondanks alle inspanningen gaat de ontwikkeling naar digitale samenwerking tussen zorgaanbieders onderling en met de zorgconsument te langzaam. Hoe dan wel? In plaats van een top-down benadering moet elke zorgketen door alle partijen in samenhang worden bekeken. Met de beste zorg voor de patiënt als uitgangspunt. Daarbij zijn het niet de technische of de informatie inhoudelijke, maar juist de menselijke en organisatorische aspecten die het succes bepalen. Het vraagt om gesprekken met alle partijen aan tafel om vertrouwen en draagvlak te creëren. Het vraagt om partijen die bereid zijn domeinen te delen en vaste protocollen los te laten. Met allen hetzelfde doel voor ogen: tijdige, betrouwbare en betere gegevensuitwisseling om de zorg te verbeteren.

Regionale Samenwerkingsorganisaties -RSO’s – hebben veel ervaring met het verbinden en bij elkaar brengen van partijen om zo samen digitale zorgprocessen te optimaliseren. RSO Nederland brengt de ervaringen en ontwikkelingen bij elkaar, want we willen zeker geen ‘afgesloten regio’s’ of telkens het wiel opnieuw uitvinden. Op grotere schaal zijn standaarden en landelijke afspraken van belang. Willen we digitalisering in de zorg echt op korte termijn versnellen? Zorg dan voor invulling van de verschillende randvoorwaarden voor samenwerking. Die randvoorwaarden hebben we verzameld in ons manifest.  Lees hieronder dit manifest.

Manifest RSO Nederland