Regionale aanpak versnelt realisatie PGO

Vanaf 2020 moet iedereen in Nederland online zijn medische gegevens kunnen inzien en bijhouden in zijn persoonlijke gezondheidsomgeving (pgo). Dit vraagt nogal wat van zorgverleners . Zij zijn degenen die nu over de data beschikken en dat zullen moeten gaan delen.

Er is de afgelopen tijd nogal wat te doen over de pgo, de persoonlijke gezondheidsomgeving. Vanaf 2020 moet iedereen in Nederland online zijn medische gegevens kunnen inzien en bijhouden. Hoewel ook zorgverleners digitale inzage voor de patiënt vooral als iets positiefs bestempelen, zien ze ook nog wat beren op de weg, zo blijkt uit recent onderzoek van Investico, platform voor onderzoeksjournalistiek.

Zorgverleners informeren

Volgens het onderzoek zien zorgverleners vooral praktische bezwaren, zoals veiligheid en onnodige onrust onder patiënten. Tegelijkertijd laat het onderzoek ook zien dat een meerderheid van de zorgverleners nog helemaal niet bekend is met een pgo. Er is dus nog veel werk te verrichten als het gaat om goede voorlichting onder zorgverleners.
In de regio Zuidoost-Brabant zijn we als RZCC daarom bezig met de zorgverleners te informeren. Dit doen we onder andere samen met MedMij. Wat wordt van zorgverleners verwacht? Wat betekent een pgo voor hen? Wat is de meerwaarde en wat biedt het de patiënten? Daarnaast zijn we andere mogelijkheden aan het verkennen om een pgo te realiseren, want er lopen natuurlijk meerdere wegen naar Rome.

Regionaal Zorgcommunicatie Platform

Eén van die wegen is het realiseren van een Regionaal  Zorgcommunicatie Platform (RZP). Eigenlijk is dit niets meer dan een onafhankelijk, neutraal en vooral technisch platform. De achterkant van een pgo als het ware. Voor de patiënt maakt het op deze manier nog steeds niet uit welke pgo hij of zij kiest. Maar voor de zorgverleners zou zo’n RZP het leven een stuk makkelijker maken. Door de (on)mogelijkheden van de huidige systeemleveranciers, moeten alle zorgverleners namelijk hun portaal of informatiesysteem een voor een koppelen aan alle beschikbare verschillende pgo’s. Het gaat hier om tientallen pgo’s met gegevens van honderden zorgorganisaties. Dus de hoeveelheid koppelingen is onoverzichtelijk groot.
Met een RZP wordt een tussenlaag gecreëerd waardoor zorgverleners maar één keer hoeven te koppelen met dat platform. Aan de andere kant koppelen de verschillende pgo’s ook allemaal één keer aan het platform. Dit zorgt ervoor dat in iedere pgo de data vanuit het RZP gekoppeld wordt, waardoor de patiënt in ieder pgo alle data kan zien. Het Regionaal Zorgcommunicatie Platform streeft uiteraard ook alle MedMij-afspraken na en hanteert dezelfde standaarden in privacy, authenticatie, autorisatie, beveiliging en toestemmingen.

Doorbraakproject

In het geval van de zorgverleners zullen we hier als regio-organisatie het voortouw nemen. We beginnen met de zorgaanbieders die de meeste meerwaarde zien en kunnen ervaren van patiënten met een pgo. Omdat we niet alles in een keer kunnen realiseren, zullen we eerst rond specifieke use cases van MedMij bepalen welke informatie als eerste wordt aangeboden via het regionale platform. Dit breiden we vervolgens uit met meer informatie en meer zorgaanbieders in de regio. Het InformatieBeraad, een orgaan van het ministerie van VWS, heeft de ontwikkeling van dit RZP onlangs erkend als doorbraakproject. De ontwikkeling van het platform heeft namelijk een aantal belangrijke voordelen:

  • Men hoeft niet tot 2020 te wachten om informatie in een pgo beschikbaar te stellen. Met een RZP kan men sneller schakelen.
  • Zorgverleners hebben er een stuk minder werk mee en worden vanaf het begin betrokken in het proces van informatie-uitwisseling met de patiënt.
  • Veel zorgverleners kiezen nu voor het realiseren van een portaal om alvast gegevens te ontsluiten naar de patiënt. Maar daardoor wordt maar één informatiebron ontsloten naar de patiënt. Deze moet dan nog bij alle verschillende portalen zijn informatie zoeken om een compleet overzicht te krijgen. Terwijl juist de patiënt het informatieknooppunt moet zijn. Met een RZP komt de keuze voor een pgo echt bij de patiënt te liggen omdat het informatieontsluiting uit alle bronnen mogelijk maakt. Een RZP realiseert namelijk de achterkant van een pgo.
  • De inzet van een Regionaal Zorgcommunicatie Platform heeft dus veel voordelen voor de zorgverleners en burgers. Doordat zorgverleners worden begeleid komt het daadwerkelijk gebruik van een pgo sneller van de grond en kunnen burgers eerder de regie over de eigen zorginformatie voeren.

Angélique van der Veer – programmamanager bij Regionaal Zorg Communicatie Centrum

Deze blog verscheen eerder op Zorgvisie.nl.