RZCC

Raad van Toezicht

RZCC wordt vanaf 1 januari 2022 bestuurd door een Directie, die het statutaire bestuur van de organisatie vormt. De Directie dus. De Directie komt onder toezicht van de raad van toezicht (rvt) en dient zich te verantwoorden over het gevoerde beleid.

De rvt krijgt nader vast te stellen formele bevoegdheden. Daarnaast vervult de rvt de  werkgeversfunctie en heeft ook een klankbordrol voor de Directie.

De rvt bestaat uit 3 personen. Het profiel waaraan zij moeten voldoen wordt nog uitgewerkt, maar gaat uit van deze punten:

  • Algemeen: ruime bestuurlijke ervaring
  • Persoon 1: bestuurlijke ervaring in de zorg en affiniteit met digitalisering en innovatie
  • Persoon 2: financieel deskundige met kennis van en/of (bestuurlijke) ervaring in de zorg
  • Persoon 3: ondernemer/zakelijke dienstverlener ICT

Leden worden voor maximaal 4 jaar benoemd, met de mogelijkheid om nog voor één termijn van 4 jaar herbenoemd te worden.