RZCC

Participantenraad

Het is de bedoeling dat zorgaanbieders meer vanuit hun participantenrol betrokken worden bij het beleid en de besluitvorming van het RZCC en invloed daarop kunnen uitoefenen. Daarom wordt een Participantenraad (bestuurlijke adviesraad) opgesteld, die advies geeft maar op enkele onderwerpen ook goedkeuring mag verlenen. Hieraan kunnen in principe alle participanten deelnemen.

De kernfunctie van de Participantenraad is het bewaken van de identiteit van het RZCC als organisatie ván de zorgaanbieders.

Deelnemers aan de Participantenraad zijn bestuurders van de participanten. Voorgesteld wordt om de volgende bestuurders en/of vertegenwoordigers te laten deelnemen:

  • 2 vertegenwoordigers van huisartsen (regio Eindhoven en regio Helmond)
  • 2 vertegenwoordigers van apothekers (regio Eindhoven en regio Helmond)
  • 1 vertegenwoordiger van de verloskundigen
  • 1 vertegenwoordiger namens de burgers als (toekomstig) zorgconsument
  • van de overige sectoren neemt in principe elke participant deel

In de Participantenraad zitten 20-25 bestuurders. Leden worden voor maximaal 4 jaar benoemd, met de mogelijkheid om nog voor één termijn van 4 jaar herbenoemd te worden.