Wat gebeurde er veel in 2023!

Samen met jou en de andere participanten hebben we dit jaar onze jaarplandoelstellingen vrijwel allemaal gerealiseerd. En daarnaast hebben we ook andere resultaten behaald. We kijken dan ook trots terug op 2023! We vertellen je graag over onze persoonlijke mijlpalen van het afgelopen jaar. Klik hier als je liever de korte, zakelijke samenvatting leest.

Pleuntje Kleintjes (servicemanager): “We hebben in 2023 een enorme slag gemaakt met ZorgMail: bestaande overeenkomsten zijn herzien, dit heeft veel participanten een betere overeenkomst opgeleverd. Daarnaast hebben we de samenwerking met Enovation (leverancier van ZorgMail) professioneler ingestoken en hebben we intern ons ZorgMailproces voor zowel beheer, offertes als facturatie opnieuw ingericht. Ook de nieuwe SLA en DAP zijn een mijlpaal.”

Anne Koop (projectleider): “Trots ben ik op de vertaling die we maken van landelijke ontwikkelingen naar de regio. Waar we vorig jaar begonnen zijn met het maken van de kapstok, hebben we dit jaar samen met de regio gewerkt aan de digitaliseringskalenders per sector voor 2024. Hiermee geven we handvaten om de basis te leggen voor verdere soepele(re) gegevensuitwisseling. En ook om zich voor te bereiden op wat er komend jaar (en daarna) op hen afkomt op het gebied van gegevensuitwisseling.”

Foto: Pleuntje Kleintjes en Anne Koop

Mariska Albers (informatiemanager): “Op 1 oktober begon ik bij RZCC. Ik kende de organisatie vanuit de tweedelijn, maar nu zie ik wat RZCC doet om het hele zorgveld bijeen te brengen en samen te bepalen welke richting we op willen. Ik ben trots op mijn nieuwe collega’s en de wijze waarop ze – samen met de participanten – zorgen voor betere samenwerking en gegevensuitwisseling in de regio!”

Eva de Groot (projectleider Babyconnect): “Wat een jaar vol vooruitgang! Samen met Pieter Don, Evi van der Linden en Mireille Wolleswinkel (projectteam Babyconnect) kijk ik met trots terug op een bewogen en succesvol jaar. We zijn dankbaar voor de prettige samenwerking met onze regionale stuur- en werkgroepen in Brabant en Limburg. Het enthousiasme en de motivatie vanuit de regio’s versterken ons doel: digitale gegevensuitwisseling in de geboortezorg. We bewegen naar een concrete implementatieplanning en blijven vastberaden toewerken naar de livegang in 2024!”

Hans Nuismer (informatiemanager): Ik begon in augustus bij RZCC en mocht starten met de opzet van een regionale werkgroep regio-architectuur. Dat leverde leuke kennismakingsgesprekken op met de werkgroepleden en ik kreeg meteen een kleine blik in de keuken van alle sectoren waarmee we samenwerken. Ik ben er trots op dat ik een bijdrage mag leveren aan de structuur die we aan het opzetten zijn voor de regio-architectuur en dat we op deze manier werken aan het verbeteren van patiëntzorg.”

Foto: Bauke Gijsbers en Renée Broomans

Renée Broomans (officemanager): “Ik ben blij met en dankbaar voor de goede contacten met de (secretariaten van de) zorginstellingen in de regio. Hierdoor werd het makkelijker om de programmering van de diverse overlegstructuren die we hebben, zoals de Participantenraad, CIO Platform, GUTZ en de werkgroep Regio-architectuur, rond te krijgen. Verder hebben we de beheerprocessen van Teams en Enovation geoptimaliseerd, waardoor we de regio nog beter kunnen ondersteunen.”

Bauke Gijsbers (communicatiespecialist): “Dit jaar organiseerden we voor de eerste keer voor een breder publiek een online kennissessie, over het 5-lagenmodel, zibs en informatiestandaarden. De opkomst was groot (waarvoor dank). De tips en tops nemen we mee naar volgende kennissessies. Verder ben ik natuurlijk trots op mijn RZCC-collega’s die vol enthousiasme voor input zorgen voor de nieuwsbrieven en vind ik het ontzettend leuk om maandelijks bij te praten en te leren van de communicatiecollega’s bij de andere RSO’s.”