RZCC

Terugblik 2023

Wat gebeurde er veel in 2023! Maar we hebben onze jaarplandoelstellingen voor 2023 vrijwel allemaal kunnen realiseren en daarnaast hebben we andere resultaten behaald. En dat ondanks de vertraging bij landelijke digitaliseringsprojecten en nationale kaders ten aanzien van doelarchitectuur die langer op zich laten wachten. Daarnaast verlieten twee RZCC’ers de organisatie. Hiervoor kwamen drie nieuwe teamleden terug en ook startten er twee externe projectleiders. RZCC bestaat nu uit 7 medewerkers en 3 externe projectleiders.

 

Kernfuncties

 • VIPP5 is afgelopen. Het regionale overleg stopt en gaat deels over in de BgZ-werkgroep (Basisgegevens Zorg).
 • We namen de coördinatie van GUTZ over en bouwden het uit tot een regionaal gremium waar naast beelduitwisseling ook aan uitwisseling BgZ gewerkt gaat worden.
 • Beheer Landelijk Schakelpunt (LSP) en de samenwerking met VZVZ verliepen goed.
 • Zorg op afstand/monitoring in de thuissituatie: we hebben de eerste stappen gezet met het Catharina Ziekenhuis en het Máxima Medisch Centrum om proposities te harmoniseren voor de regio en andere zorginstellingen daarop aan te haken.
 • We ondersteunen het CIO Platform Zuidoost-Brabant en de kerngroep daarvan met de programmering van de bijeenkomsten en informeren de leden via een Teamsomgeving over relevante ontwikkelingen.
 • In een podcast van de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen vertelde Mireille Wolleswinkel over de mogelijkheden en beperkingen van PGO’s. Verder organiseerden we onze eerste In samenwerking met Nictiz gaven we uitleg over het 5-lagenmodel, bouwstenen (zibs) en informatiestandaarden.
 • We hebben ons VVT- en GGZ-netwerk flink uitgebouwd.
 • De werkgroep Regio-Architectuur is in september 2023 van start gegaan (later dan gepland vanwege personeelswisselingen).
 • Gebaseerd op de Wegiz en andere landelijke ontwikkelingen hebben we per sector een digitaliseringskalender gemaakt voor 2024.

 

Projectenportfolio

 • De fax is nagenoeg de regio uit!
 • Namens Babyconnect Brabant en Babyconnect Limburg tekende RZCC een contract met HINQ als leverancier van het Integraal Geboortezorg Dossier in de regio. De technische implementatie bij ziekenhuizen is in Q4 gestart en de implementatie bij de andere zorgverleners wordt voorbereid.
 • Het is belangrijk om alle zorg en spoedzorg toegankelijk te houden. We zijn daarom zeer actief in het project voor uitwisseling van gegevens over proactieve zorgplanning. Daarover vertellen we in 2024 meer.
 • Bij de inventarisatie van de uitwisseling van de brede eOverdracht kwamen we diverse losse initiatieven op het spoor, die we in verbinding hebben gebracht. De planning van de Wegiz (2028) en de onduidelijkheid hoe nu verder, zorgden voor minder goed nieuws. Begin 2024 komen we hierop terug in een webinar voor VVT-instellingen en ziekenhuizen.
 • In voorbereiding op het landelijk programma Samen voor Medicatieoverdracht deden we een rondje langs de (ziekenhuis)apotheken.

 

Diensten

 • We hebben een nieuw meerjarig contract afgesloten met Enovation (ZorgMail) en zijn in de afrondende fase met ZorgDomein.
 • De rol van RZCC als regionale tussenpersoon voor Enovation is verder geprofessionaliseerd en we verbeterden diverse contracten van zorginstellingen in onze regio.
 • Na uitgebreide verkenning en afstemming met de Participantenraad en het CIO Platform Zuidoost-Brabant starten we eind 2023/begin 2024 met een nieuwe dienst: een regionale pool van privacy en security officers.
 • Stackr is officieel overgedragen aan KPN/Itzos.


Interne doelen

 • Het traject voor een nieuwe naam, nieuwe kernwaarden en nieuwe huisstijl voor RZCC hebben we uitgesteld naar 2024.
 • We hebben extra energie gestoken in de herijking van onze eigen positionering ten opzichte van diverse netwerken, zoals het tijdelijk voorzitterschap van de partnerraad Vitaal in Brainport. Het zorgde er ook voor dat we een aanzienlijke bijdrage konden leveren aan het IZA-regioplan voor Eindhoven-de Kempen.
 • We hebben goed beheer op Teams en e-mailgroepen opgericht voor betere informatievoorziening naar de regio. In 2024 wordt de Teamsomgeving heringericht om de informatievoorziening nog relevanter en overzichtelijker te maken.
 • De interne organisatie is geprofessionaliseerd. Zo hebben we onder meer administratieve processen en het officemanagement naar een hoger niveau gebracht.
 • We kijken terug op een geslaagde middag vol maatschappelijke inzet met het team.

Naar het jaarplan voor 2024.