RZCC

Jaarplan 2023

TERUGBLIK EN VOORUITBLIK

Het jaar 2022 stond voor RZCC in het teken van een bestuurlijke omvorming. Op 1 januari 2022 startte zowel de nieuwe directeur-bestuurder, Mireille Wolleswinkel, als de uit drie leden bestaande Raad van Toezicht. Wolleswinkel heeft de relaties met de zorginstellingen (participanten) opnieuw opgebouwd en nieuwe participanten aangehaakt. De Participantenraad is formeel gestart op 27 juni 2022 en is inmiddels twee keer bij elkaar geweest.

‘Losse’ regionale activiteiten op het gebied van digitale gegevensuitwisseling zijn gedurende het jaar in of in samenhang met RZCC gebracht. Denk daarbij aan GUTZ en het CIO Platform Zorg Zuidoost-Brabant, waarvan RZCC inmiddels secretaris is.

We hebben de Wet Elektronische Gegevensuitwisseling in de Zorg (Wegiz), het Integraal Zorgakkoord (IZA) en de landelijke digitaliseringsprojecten als kapstok gekozen voor onze agenda voor 2023. We spannen ons in om de agenda’s van onze participanten op het gebied van digitale gegevensuitwisseling gelijkgericht te maken en te houden. Ons jaarplan voor 2023 is afgestemd met en akkoord bevonden door de Participantenraad en het CIO Platform.

Na het omvormingsjaar bevinden we ons in een goede uitgangspositie om de benodigde samenwerkingen in de Brainportregio te ondersteunen. We voorzien veranderingen in de toekomst waarop we in dit jaarplan voorsorteren.

Zo staat in het IZA het streven naar regionale samenwerking centraal voor de juiste zorg op de juiste plek, thuis en zelf waar het kan, met inzet van preventie, zelfzorg, mantelzorgers en sociaal domein. Het is belangrijk dat we een lijntje houden of leggen met alle zorgnetwerken en andere RSO’s om puntoplossingen te voorkomen. Data moet steeds breder gedeeld gaan worden en het wordt steeds belangrijker om dat vanuit een eenduidige architectuur te doen; waar het kan aanhakend bij landelijke kaders en altijd in afstemming met omliggende regio’s.

Wat hiermee samenhangt is dat ‘zorgdata’ niet meer alleen gegenereerd worden via zorginstellingen, maar ook via monitoring op afstand en gebruik van apps door patiënten. Hierdoor heeft de zorgverlener niet alle gegevens bij elkaar, maar heeft daar wel behoefte aan. Patiënten aan de andere kant willen ook graag zelf overzicht van hun belangrijkste medische gegevens. Hiervoor is een Persoonlijke Gezondheidsomgeving (PGO) beoogd. RZCC wil zowel de kijkrichting van de zorgverlener als die van de patiënt ondersteunen, ook als het gaat om data die buiten de digitale dossiers van instellingen zijn vastgelegd. 

Onze diensten, projecten, kernfuncties en onze plannen om de organisatie intern verder te professionaliseren lichten we graag in dit jaarplan toe: