RZCC

Vitaal in Brainport/De Stap naar Gezonder

Doel project: met Vitaal in Brainport is een grote en permanente beweging op gang gebracht gericht op meer vitaliteit en gezondheid.

Rol RZCC: RZCC is houder van de bouwsteen Data & ICT. Het is nog niet duidelijk of er in 2023 nieuwe financiering komt. Als dat zo is, zetten we ons in om te kijken of we regionaal kunnen werken aan het uitbreiden van digitale vaardigheden en kennis over digitale instrumenten voor meer eigen regie en zelfzorg bij inwoners en zorgverleners.

RZCC blijft – ook zonder nieuwe financiering – deelnemen aan de partnerraad GROZ en we blijven sparringpartner voor de projectleiders van platform De STAP naar gezonder.

Looptijd project: nog niet bekend. 

Terug naar Projectenportfolio.