RZCC

e-Overdracht

Doel project: verbeteren van de overdracht van patiëntgegevens bij overplaatsing van patiënten tussen ziekenhuizen en VVT. 

Rol RZCC: RZCC gaat met de betrokken instellingen onderzoeken hoe de verschillende overdrachten getaxeerd worden en stelt in samenspraak een projectdefinitie op, of meerdere scenario’s als dat van toepassing is. Voor de projectdefinitie zoeken we aansluiting bij de informatiestandaard eOverdracht en de NEN-norm.
Extra informatie: we werken eerst aan de projectscope en definitie en dan volgt eind 2023 besluitvorming in de Participantenraad. Daarna kan een project gestart worden. 

Looptijd project: nog niet bekend.  

Terug naar Projectenportfolio.