RZCC

Kernfuncties

RZCC is een regionale samenwerkingsorganisatie voor digitalisering van gegevensuitwisseling in de zorg. Vanuit deze rol pakken we onderstaande kernfuncties sowieso op. Heb je een vraag over een kernfunctie? Neem dan gerust contact op met de betreffende contactpersoon.  

  • Relatiebeheer participanten en secretaris ParticipantenraadMireille Wolleswinkel 
  • Secretaris CIO-platform Mireille Wolleswinkel
  • Secretaris werkgroep Regioarchitectuur Hans Nuismer/Mariska Albers: werken aan een meerjarenplanning, afgeleid van de Wet op de Elektronische Gegevensuitwisseling in de Zorg (Wegiz) en het Integraal Zorgakkoord (IZA).  
  • Dienstverlener in het Twiin-afsprakenstelsel Hans Nuismer/Mariska Albers
  • Regio-coördinatie GUTZ/beelduitwisseling Hans Nuismer/Mariska Albers
  • LSP-beheer Pleuntje Kleintjes: zetten we voort als voorheen, ook voor het zorgnetwerk in wording rond Den Bosch.  
  • Medicatieoverdracht Pleuntje Kleintjes: de regio wil graag meedoen op MP9/VIPP Farmacie. Op het moment dat hier meer over bekend is, bekijken wij hoe we hierbij kunnen ondersteunen.  
  • MITZ, Zorg AB, Zorg ID en andere generieke functies voor de regio: coördinatie en communicatie indien gewenst, hier is nu (november ’22) nog te weinig over bekend. Heb je hier een vraag over? Mail dan naar info@rzcc.nl 

Terug naar de beginpagina van het jaarplan.