RZCC

Dienstverlening

Veilige e-mail/ZorgMail 

  • RZCC is adviseur op het gebied van veilige communicatie (zoals e-mail) en NTA 7516.  
  • Ook blijft RZCC in 2023 ‘tussenpersoon’ voor ZorgMail. We hebben ontwikkelpunten geformuleerd voor verschillende processen. Deze pakken we in de loop van het jaar op met Enovation.  
  • Het regiocontract met Enovation gaat in 2023 het laatste jaar in. In Q2 bespreken we intern en met de participanten welke eisen/wensen we hebben voor een nieuw contract. In Q3 bespreken we deze met Enovation. 

ZorgDomein/Verwijzen 

  • RZCC plant, zit voor en zorgt voor verslaglegging van de 2-maandelijkse overleggen met contractpartijen in de regio over het verwijzingsproces/ZorgDomein. De contractpartijen bepalen de invulling van deze overleggen.  
  • Het contract met ZorgDomein loopt in 2023 af, het proces om tot een nieuw contract te komen is eind 2022 gestart en wordt eind 2023 afgerond.  
  • Pilot Verwijzen: de pilot met het product ‘Verwijzen’ van Vecozo is door het Elkerliek Ziekenhuis geïnitieerd, in samenwerking met Elan en Diagnostiek voor U. De pilot start in Q3, de evaluatie vindt eind Q4 plaats. 

 Overige diensten 

  • RZCC faciliteert als neutrale tussenpersoon workshops en trainingen voor het CIO-platform. 
  • We hebben vooralsnog geen expertise op FG-/Ciso-gebied. Bij veel andere RSO’s wordt deze expertise in netwerken gedeeld en zijn enkele FG’s bij RSO’s in dienst of ingehuurd door RSO’s. Zij worden ingezet om kleinere zorgorganisaties (zoals VVT’s en huisartsen) te ondersteunen. Vanuit het CIO Platform loopt een verkenning op dit gebied, op basis daarvan kijkt RZCC mogelijk in 2023 hoe hier verder op in te spelen.  

 Terug naar de beginpagina van het jaarplan.