Nieuwe projectleider bij RZCC: Renske Schapendonk

Sinds vorige maand heeft het team van RZCC er een nieuwe projectleider bij; Renske Schapendonk. Renske zal zich vooral bezighouden met het Landelijk Schakelpunt en alles wat erbij komt kijken om het gebruik van LSP in de regio te stimuleren en optimaliseren. Zoals het onderhouden van de contacten met VZVZ om vraagstukken op te lossen enerzijds en de contacten met huisartsen en apotheken om problemen op te halen anderzijds. VZVZ geeft ieder jaar doelstellingen die moeten worden behaald. Renskes taak met betrekking tot het LSP is het halen van deze doelstellingen. Daarvoor ondersteunt ze de huisartsen en apothekers in de regio bij het LSP-gebruik. Huisartsen, apothekers en andere zorgverleners kunnen dan ook contact met Renske opnemen voor alle vragen die betrekking hebben op het LSP, URA-nummers en UZI-passen. Op termijn zal ze ook verantwoordelijk worden voor het zorgdomein.

Renske is geen onbekende in de zorgwereld. Ze is afgestudeerd fysiotherapeut en volgt momenteel de master Klinische Gezondheidswetenschappen aan de Universiteit van Utrecht. De afgelopen jaren heeft Renske gewerkt als specialistisch longfysiotherapeut in de eerstelijns en tweedelijns zorg. Daarnaast is ze een aantal jaren algemeen bestuurslid bij Longnet, een kennisnetwerk voor longfysiotherapeuten.

Doordat Renske de afgelopen jaren zelf als zorgverlener heeft gewerkt, beschikt ze over relevante en nuttige werkervaring. Ze weet wat de sterke punten in het zorgproces zijn maar ook waar de praktische knelpunten zitten. Hierdoor kan ze goed meedenken met de zorgverleners over pragmatische oplossingen.

“Graag wil ik de kennis die ik heb opgedaan tijdens mijn studies en werk toepassen bij het RZCC om de informatie-uitwisseling tussen zorgverleners te stimuleren en te faciliteren”, licht Renske toe. “Mijn eerste maand bij RZCC was heel erg leuk en leerzaam. Er werken leuke collega’s en ik heb mijn draai helemaal gevonden in het veld van het LSP. Natuurlijk kijk ik uit naar alle vragen die komen gaan en hoop ik alle zorgverleners te kunnen stimuleren om het LSP te gaan gebruiken.”

Renske is te bereiken via: renske.schapendonk@rzcc.nl.