Kwaliteitsslag voor MedMij Standaarden in nieuwe release

MedMij heeft de wijzigingsverzoeken van kandidaat-deelnemers verwerkt in de nieuwe release ‘MedMij Informatiestandaarden 2019.01’. Dit heeft geleid tot een kwaliteitsverbetering van de MedMij Standaarden, waardoor de specificaties beter aansluiten bij de wensen van de kandidaat-deelnemers die de Standaarden aan het inbouwen zijn.

Informatiestandaarden zijn noodzakelijk

Om gezondheidsgegevens als bloeddruk en laboratoriumuitslagen, opgeslagen in verschillende dossiers van zorgverleners, (gestructureerd) uit te kunnen wisselen met een Persoonlijke gezondheidsomgeving (PGO) zijn informatiestandaarden noodzakelijk. MedMij heeft hier afgelopen jaar de set MedMij Standaarden 2018.06 voor opgeleverd. Deze MedMij Standaarden zijn onderdeel van het MedMij Afsprakenstelsel. Inmiddels zijn veel kandidaat-deelnemers hard bezig om deze informatiestandaarden in hun systemen in te bouwen. Tijdens dit proces hebben ze wijzigingsverzoeken ingediend. In de nieuwe release ‘MedMij Standaarden 2019.01’ zijn deze wijzigingsverzoeken doorgevoerd.

Belangrijkste wijzigingen

Een aantal mappings tussen de MedMij FHIR-specificaties en de zorginformatiebouwstenen (zibs) is verbeterd. In deze release zijn onder andere de relevante mappings  voor de zib BasisElementen toegevoegd aan de profielen en er is verbeterde duiding voor terminologiemappings waar van toepassing. Ook is er een extensie toegevoegd aan de MedMij FHIR-specificaties voor uitwisseling van het specialisme, de rol en de zorgaanbieder van een zorgverlener. Hier vind je de issues gekoppeld aan deze voorjaarsrelease.

De release MedMij Standaarden 2019.01 bevat de volgende standaarden:

  • Basisgegevensset zorg 2.1.0
  • Labuitwisseling 1.1.0
  • Medicatieproces 9.0.7
  • AllergieIntolerantie 1.1.0
  • eAfspraak 1.1.0
  • Zelfmetingen 1.2.0
  • PDF/A 1.2.0
  • Huisartsgegevens 1.1.0
  • Basisgegevens GGZ 1.1.0

Tot slot is de versionering en distributie van de MedMij FHIR-specificaties verbeterd. MedMij maakt vanaf deze voorjaarsrelease gebruik van het FHIR Packaging mechanisme. Voor alle FHIR-specificaties van release 2018.06 is een package 1.0.0 aangemaakt. De voorjaarsrelease is gekoppeld met package 1.1.0.

Aan de slag!

Om aan de slag te kunnen met de verbeterde MedMij Standaarden gelden nieuwe tijdslijnen voor testen en kwalificeren. In dit bericht vind je meer informatie hierover.