IZA uitvoeringsakkoord gegevensuitwisseling

Er spelen op dit moment veel grote digitaliseringsontwikkelingen. Duizelt het je al? Om het overzichtelijk te houden, vertellen we je hieronder graag wat meer over een aantal van deze ontwikkelingen.  

In januari ondertekenden IZA-partijen het IZA uitvoeringsakkoord gegevensuitwisseling. Landelijke  keuzesLandelijke keuzes en gezamenlijke opvolging van de gemaakte afspraken uit het IZA zijn noodzakelijk. Dit zorgt voor een versnelling in de realisatie en implementatie van de randvoorwaarden voor gegevensuitwisseling. Door ondertekening van het uitvoeringsakkoord binden partijen zich aan gemaakte keuzes en afspraken. Dit voorkomt zowel desinvesteringen als het maken van afwijkende keuzes die landelijke gegevensuitwisseling juist bemoeilijken of vertragen.

Het uitvoeringsakkoord beschrijft drie onderwerpen:  

  • Eenheid van Taal: besloten is dat SNOMED CT met prioriteit wordt geïmplementeerd in de zorginformatiesystemen en door het zorgveld in gebruik wordt genomen voor het bereiken van Eenheid van Taal. Het gebruik van FHIR als generieke technische uitwisselingsstandaard voor het transport van gegevens en het gebruik van Zibs (zorginformatiebouwstenen).
     
  • Ook over generieke functies zijn een aantal afspraken gemaakt, zoals het gebruik van online toestemmingsvoorziening Mitz voor het beheren en raadplegen van toestemming. Op het gebied van identificatie en authenticatie, lokalisatie en adressering zijn ook afspraken gemaakt.
     
  • Landelijke data-infrastructuur: om regie te voeren op een landelijke data-infrastructuur is gekozen voor de CumuluZ-coalitie. Het doel is toe te groeien naar een publieke voorziening voor de datalaag (zorggegevens lokaliseren, opvragen, beschikbaar stellen, verzamelen en integreren). Hiermee worden zorggegevens systeemonafhankelijk beschikbaar in een patiëntgericht levensloopdossier. Toepassingen en diensten ‘bovenop’ de data-infrastructuur, met name voor de meer specifieke functionaliteiten, mogen wel concurrerend zijn om ontwikkeling en innovatie te bevorderen. Denk aan apps voor PGO’s of hybride zorg. Het CumuluZ-gedachtengoed is in 2019 geïnitieerd door de UMC’s. Op dit moment hebben het Erasmus MC en het UMCG een use-case op CumuluZ in gebruik. Recent zijn ook de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen, mProve (met onder meer het Máxima Medisch Centrum) en Santeon (met onder meer het Catharina Ziekenhuis) aangesloten bij de CumuluZ-coalitie. Ook is er een begin gemaakt met verbreding van de CumuluZ-coalitie buiten de ziekenhuissector. De branchevereniging voor ouderenzorg, Actiz, is bijvoorbeeld al in gesprek. Vanuit RZCC volgen we de ontwikkelingen op de voet om als regio op tijd in te kunnen stappen. Het onderwerp staat op de agenda van de werkgroep Regio-architectuur. Houd onze website en nieuwsbrief in de gaten voor updates.  

Meer lezen?